დიდი ამბები გრძელდება!

Tbilisi Startup Bureau და Impact Hub Tbilisi აგ­რძე­ლე­ბენ ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბის სე­რი­ას.15 ივ­ნისს, 19:00 სა­ათ­ზე, ფაბ­რი­კას სა­კონ­ფე­რენ­ციო სივ­რცე­ში სტრატს აი­ღებს რი­გით მე­სა­მე Fuckup Nights Tbilisi.

Fuckup Nights მოძ­რა­ო­ბა 2012 წელს მექ­სი­კა­ში და­ი­წყო და დღეს უკვე მთე­ლი მსოფ­ლი­ოს მას­შტა­ბით 80 ქვე­ყა­ნა­სა და 252 ქა­ლაქ­ში მიმ­დი­ნა­რე­ობს. ეს არის გლო­ბა­ლუ­რი მოძ­რა­ო­ბა და ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბის სე­რია, სა­დაც 4 წარ­მა­ტე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნი სა­კუ­თა­რი პრო­ფე­სი­უ­ლი მარ­ცხის ის­ტო­რი­ებს ფარ­თო აუ­დი­ტო­რი­ას უზი­ა­რებს.

ღო­ნის­ძი­ე­ბის ფარ­გლებ­ში მო­ის­მენთ ბიზ­ნე­სის ის­ტო­რი­ებს, რომ­ლებ­საც მოჰ­ყვა წა­რუ­მა­ტებ­ლო­ბა და იმედ­გაც­რუ­ე­ბა, გა­ი­გებთ პარტნი­ო­რუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის შე­სა­ხებ, რო­მე­ლიც კრა­ხით დას­რულ­და, აღ­მო­ა­ჩენთ პრო­დუქტს, რო­მე­ლიც ჩაფ­ლავ­და.

Fuckup Nights Tbilisi vol.3-ის სპი­კე­რე­ბი არი­ან ადა­მი­ა­ნე­ბი, რომ­ლე­ბიც არ და­ნებ­დნენ, ის­წავ­ლეს, გა­აგ­რძე­ლეს მოძ­რა­ო­ბა, გან­ვი­თარ­დნენ და ახლა მზად არი­ან სა­კუ­თა­რი გა­მოც­დი­ლე­ბა სხვებს გა­უ­ზი­ა­რონ! თბი­ლი­სის მე­სა­მე Fuckup Nights - ის მომხსე­ნებ­ლე­ბი ეტა­პობ­რი­ვად და­სა­ხელ­დე­ბი­ან.

ღო­ნის­ძი­ე­ბა­ზე დას­წრე­ბა სა­ინ­ტე­რე­სოა მე­წარ­მე­ე­ბის­თვის, ბიზ­ნეს­მე­ნე­ბის­თვის, აღ­მას­რუ­ლე­ბე­ლი დი­რექ­ტო­რე­ბის­თვის, მე­ნე­ჯე­რე­ბის­თვის, შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლე­ბის­თვის, სტუ­დენ­ტე­ბის­თვის... ღო­ნის­ძი­ე­ბა არის ყვე­ლას­თვის, ვი­საც სურს ის­წავ­ლოს სხვის შეც­დო­მებ­ზე და დრო გა­ა­ტა­როს კარგ გა­რე­მო­ში სა­ინ­ტე­რე­სო ადა­მი­ა­ნებ­თან ერ­თად. ზოგ­ჯერ სა­უ­კე­თე­სო ის­ტო­რი­ე­ბი არას­წო­რი გა­და­წყვტი­ლე­ბე­ბით იწყე­ბა!

გე­ლო­დე­ბით,15 ივ­ნისს, 19:00 სა­ათ­ზე, ფაბ­რი­კა­ში (ეგ­ნა­ტე ნი­ნოშ­ვი­ლის ქუჩა #8) ყვე­ლა­ზე სა­ინ­ტე­რე­სო ბისზ­ნეს ის­ტო­რი­ე­ბის მო­სას­მე­ნად.

ღო­ნის­ძი­ე­ბა­ზე სპი­კე­რე­ბი იქ­ნე­ბი­ან:

ნა­ტა­ლია ნე­ბი­ე­რი­ძე, არ­ქი­ტექ­ტო­რი, Campus Studio / სტუ­დიო კამ­პუ­სი- ს თა­ნა­დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლი

ანა­ნია გა­ჩე­ჩი­ლა­ძე, ჟურ­ნა­ლის­ტი, აი­ი­სა • aiisa-ს დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლი

მა­რი­ნა ბე­რი­ძე, Rustavi 2-ის მუ­სი­კა­ლუ­რი პრო­დი­უ­სე­რი

რომა გუ­ჯა­ბი­ძე, Giffer-ის თა­ნა­დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლი

ღო­ნის­ძი­ე­ბა ორ­გა­ნი­ზა­ტო­რე­ბი:Tbilisi Startup Bureau, Impact Hub Tbilisi, Fabrika Hostel და Fabrika • ფაბ­რი­კა

ღო­ნის­ძი­ე­ბის პარტნი­ო­რე­ბი: Grant Thornton Georgia, Taxify Georgia, Kedari Ventures, ლურ­ჯი ოკე­ა­ნე / Blue Ocean, Panophobia, Urban Garden, Vivus.ge, ნა­ბეღ­ლა­ვი / Nabeghlavi, Estrella Damm and adjaranet.com

ღო­ნის­ძი­ე­ბის მე­დია პარტნი­ო­რე­ბი არი­ან Entrepreneur Georgia, bpn.ge • ბიზ­ნესპრეს­ნი­უ­სი, and Radio Shokoladi (რა­დი­ო­შო­კო­ლა­დი).

იხი­ლეთ ივენ­თის ბმუ­ლი

ბი­ლე­თე­ბის შე­ძე­ნა შე­სა­ძე­ბე­ლია ლინ­კებ­ზე:

Eventer.ge

Tkt.ge

Biletebi.ge

იჩქარეთ, ადგილები შეზღუდულია!

(R)