„რუსეთის მოქალაქეების მიერ საქართველოში 3,932 იურიდიული პირია დაფუძნებული“

„საქართველოში რუსეთის მოქალაქეების მიერ 3,932 იურიდიული პირია დაფუძნებული“.ამის შესახებ ინფორმაციას „გამომძიებელ ჟურნალისტთა გაერთიანება“ (ifact.ge) ბიზნეს რეესტრზე დაყრდნობით ავრცელებს.

კერძოდ, ifact.ge-ს ცნობით, უმეტესი ანუ 3,932 იურიდიული პირიდან - 3,794 შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს); 110 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი; 19 - სააქციო საზოგადოება; 9 კი კოოპერატივია.

წყარო: ifact.ge

bpn