ტურიზმის დეპარტამენტი აჭარის პოპულარიზაციას სამიზნე ქვეყნებში აგრძელებს

აჭა­რის ტუ­რიზ­მის დე­პარ­ტა­მენ­ტი რე­გი­ო­ნის ტუ­რის­ტუ­ლი პო­ტენ­ცი­ა­ლის პო­პუ­ლა­რი­ზა­ცი­ას სა­მიზ­ნე ქვეყ­ნებ­ში აგ­რძე­ლებს.ამ­ჯე­რად, აჭა­რის ტუ­რის­ტუ­ლი პრო­დუქ­ტე­ბის შე­სა­ხებ მა­სა­ლებს ბე­ლა­რუ­სი, აზერ­ბა­ი­ჯა­ნე­ლი და უკ­რა­ი­ნე­ლი ჟურ­ნა­ლის­ტე­ბი ამ­ზა­დე­ბენ. დე­პარ­ტა­მენ­ტის მოწ­ვე­ვით ისი­ნი ამ ეტაპ­ზე ქო­ბუ­ლე­თის ტუ­რის­ტულ პო­ტენ­ცი­ალს გა­ეც­ნენ. სამი დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში პრეს­ტუ­რის მო­ნა­წი­ლე­ებ­მა გა­და­ი­ღეს თუ სად და რო­გორ შე­იძ­ლე­ბა და­ის­ვე­ნოს ტუ­რის­ტმა ქო­ბუ­ლეთ­ში, რა შე­იძ­ლე­ბა ნა­ხოს და სად შე­იძ­ლე­ბა ზღვა­ზე დას­ვე­ნე­ბის პა­რა­ლე­ლუ­რად იმოგ­ზა­უ­როს.

ჟურ­ნა­ლის­ტე­ბის ობი­ექ­ტივ­ში მოხ­ვდა ქო­ბუ­ლე­თის ზღვის­პი­რა პარ­კი და სა­ნა­პი­რო ზოლი, პეტ­რას ციხე, კინ­ტრი­შის ეროვ­ნუ­ლი პარ­კი, აგ­რო­სერ­ვის­ცენ­ტრის ღვი­ნის მა­რა­ნი, მდი­ნა­რე კინ­ტრიშ­ზე არ­სე­ბუ­ლი სა­კალ­მა­ხე მე­ურ­ნე­ო­ბე­ბი და ზო­გა­დად, ქო­ბუ­ლე­თის ტუ­რის­ტუ­ლი ინფრას­ტრუქ­ტუ­რა. გარ­და უშუ­ა­ლოდ ქო­ბუ­ლეთ­ში არ­სე­ბუ­ლი ტუ­რის­ტუ­ლი პრო­დუქ­ტე­ბი­სა მათ ასე­ვე, გა­და­ი­ღეს ქა­ლაქთან ახ­ლოს მდე­ბა­რე ატ­რაქ­ცი­ო­ნე­ბის პარ­კი „ცი­ცი­ნა­თე­ლა“ და „მუ­სი­კო­სე­ბის პარ­კი“ შეკ­ვე­თილ­ში.

წელს, აჭა­რის ტუ­რიზ­მის დე­პარ­ტა­მენ­ტის მოწ­ვე­ვით რე­გი­ონ­ში 20-მდე პრეს და ინ­ფო­ტუ­რი გა­ი­მარ­თა სა­მიზ­ნე ქვეყ­ნე­ბი­დან, რომ­ლის ფარ­გლებ­შიც აჭა­რის ტუ­რის­ტულ პო­ტენ­ცი­ალს ჟურ­ნა­ლის­ტე­ბი და ტუ­რის­ტუ­ლი სა­ა­გენ­ტო­ე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი გა­ეც­ნენ. სა­მიზ­ნე ქვეყ­ნე­ბის რე­ი­ტინ­გუ­ლი ტე­ლე­ვი­ზი­ე­ბის გარ­და აჭა­რის შე­სა­ხებ სი­უ­ჟე­ტე­ბი მო­ამ­ზა­და ევ­რო­ნი­უს­მა და დო­ი­ჩე ვე­ლემ. ტუ­რიზ­მის დე­პარ­ტა­მენ­ტი რე­გი­ო­ნის პო­პუ­ლა­რი­ზა­ცი­ის მიზ­ნით რე­ი­ტინ­გუ­ლი მე­დი­ა­სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბი­სა და ტუ­რის­ტუ­ლი სა­ა­გენ­ტო­ე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბის მოწ­ვე­ვას აჭა­რა­ში წლის ბო­ლომ­დე გა­აგ­რძე­ლებს.