ევროპის 10 ქვეყანა, სადაც ყველაზე მეტი მიგრანტი ცხოვრობს - Statista-ს კვლევა

მსოფლიოში მიგრაციის ძირითადი მიზეზი საომარ კონფლიქტთან ერთად სოციალური მდგომარეობაცაა. ადამიანები თავშესაფარს ეძებენ განვითარებულ ქვეყნებში. მიგრანტების დიდი ნაწილი კი ევროპის ქვეყნებში მიდიან.

წარმოგიდგენთ ევროპის კონტინენტის 10 ქვეყანას, სადაც ყველაზე მეტი მიგრანტი ცხოვრობს. აღნიშნულ სტატისტიკას Statista ავრცელებს.

10. საბერძნეთი. მიგრანტების საერთო რაოდენობა 83 000, ათას მოქალაქეზე მოდის 7,8 მიგრანტი.

9. ნიდერლანდები. მიგრანტების საერთო რაოდენობა 111 629, ათას მოქალაქეზე მოდის 6,5 მიგრანტი.

8. დიდი ბრიტანეთი. მიგრანტების საერთო რაოდენობა 162 299, ათას მოქალაქეზე მოდის 2,4 მიგრანტი

7. ავსტრია. მიგრანტების საერთო რაოდენობა 172 570, ათას მოქალაქეზე მოდის 19,5 მიგრანტი

6. ლატვია. მიგრანტების საერთო რაოდენობა 234 296, ათას მოქალაქეზე მოდის 120,8 მიგრანტი

5. შვედეთი. მიგრანტების საერთო რაოდენობა 327 709, ათას მოქალაქეზე მოდის 32,5 მიგრანტი

4. იტალია. მიგრანტების საერთო რაოდენობა 354 698, ათას მოქალაქეზე მოდის 5,8 მიგრანტი

3. საფრანგეთი. მიგრანტების საერთო რაოდენობა 401 729, ათას მოქალაქეზე მოდის 6,0

მიგრანტი

2. გერმანია. მიგრანტების საერთო რაოდენობა 1 413 127, ათას მოქალაქეზე მოდის 17,0 მიგრანტი

1. თურქეთი. მიგრანტების საერთო რაოდენობა 3 789 320, ათას მოქალაქეზე მოდის 46,3 მიგრანტი

კოკა კვირკველია