საქართველოს ყველაზე წარმატებული სტარტაპერი - ჯორჯ არისონი "სტარტაპ გრაინდს" ეწვევა

"სტარ­ტაპ გრა­ინ­დი" გლო­ბა­ლუ­რი ქსე­ლია, რო­მე­ლიც აერ­თი­ა­ნებს სტარ­ტა­პის დამ­ფუძ­ნებ­ლებს, ადა­მი­ა­ნებს, რო­მელ­თაც სურთ სტარ­ტა­პის შექ­მნა, არ­სე­ბუ­ლის­თვის და­ფი­ნან­სე­ბის მო­ძი­ე­ბა და ა.შ. "სტარ­ტაპ გრა­ინდ თბი­ლი­სი" გლო­ბა­ლუ­რი სა­ზო­გა­დო­ე­ბის წევ­რია, რო­მე­ლიც მსოფ­ლი­ოს მას­შტა­ბით მი­ლი­ონ ადა­მი­ანს აერ­თი­ა­ნებს.

ღო­ნის­ძი­ე­ბის პირ­ვე­ლი და ბოლო სა­ა­თი სხვებ­თან კავ­ში­რის დამ­ყა­რე­ბი­სათ­ვის, მე­გობ­რე­ბის შე­ძე­ნი­სა და ერ­თმა­ნე­თის და­სახ­მა­რებ­ლად გზე­ბის მო­ძი­ე­ბი­სათ­ვი­საა გა­მო­ყო­ფი­ლი, რაც ძლი­ე­რი და წარ­მა­ტე­ბუ­ლი სტარ­ტაპ სა­ზო­გა­დო­ე­ბის ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბი­სათ­ვის გა­დამ­წყვე­ტი ფაქ­ტო­რია.

მოდი, რომ შეხ­ვდე უცხო ადა­მი­ა­ნებს ან გა­ი­გო სი­ახ­ლე მათ­გან, ვი­საც უკვე იც­ნობ! იყა­ვი მზად იმი­სათ­ვის, რომ გა­ი­გო, თუ რო­გორ შე­გიძ­ლია სხვე­ბის დახ­მა­რე­ბა! ეს შე­იძ­ლე­ბა ისე­თი მარ­ტი­ვი იყოს, რო­გორც ფე­ის­ბუქ პოს­ტის და­რეკ­ლა­მე­ბა, ან პრობ­ლე­მის გა­დაჭ­რა­ში დახ­მა­რე­ბა, ან კარ­გი თა­ნამ­შრომ­ლის პოვ­ნა.

მოდი, შე­მოგ­ვი­ერ­თდი გემ­რი­ელ საკ­ვებ­სა და სას­მელ­ზე და ჩა­ერ­თე სა­ინ­ტე­რე­სო სა­უბ­რებ­ში, ჩვე­ნი სტარ­ტაპ სა­ზო­გა­დო­ე­ბის ფორ­მი­რე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით!

ამ თვე­ში "სტარ­ტაპ გრა­ინ­დზე" გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი სტუ­მა­რი გვყავს. შე­იძ­ლე­ბა ით­ქვას, რომ იგი არის სა­ქარ­თვე­ლოს ყვე­ლა­ზე წარ­მა­ტე­ბუ­ლი სტარ­ტა­პის დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლი. ჯორჯ არი­სო­ნი (ირაკ­ლი არე­ში­ძე) ქარ­თვე­ლი ანტრეპ­რე­ნე­რია სან ფრან­ცის­კო­ში, მან და­არ­სა Shift Technologies, რო­მელ­მაც $110,000,000 მეტი ინ­ვეს­ტი­ცია მო­ი­ზი­და. წლე­ვან­დე­ლი ინ­ვეს­ტი­ცი­ის შემ­დეგ კი, ეს რი­ცხვი საგ­რძნობ­ლად გა­იზ­რდე­ბა.

Shift გა­ყიდ­ვე­ბის ონ­ლა­ინ პლატ­ფორ­მაა მე­ო­რა­დი მან­ქა­ნე­ბი­სათ­ვის. მის და­არ­სე­ბამ­დე, 2007 წელს არი­სო­ნი Taxi Magic-ის თა­ნა­დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლი იყო, რო­მე­ლიც დღეს­დღე­ო­ბით ცნო­ბი­ლია რო­გორც Curb. ეს კი ტაქ­სის სერ­ვი­სის ცნო­ბი­ლი ონ­ლა­ინ აპ­ლი­კა­ცია იყო Uber-ამდე!

ჯორჯ არი­სო­ნი Google-ში პრო­დუქ­ტის მე­ნე­ჯე­რად მუ­შა­ობ­და, სა­დაც მან კარ­გი ცოდ­ნა და კავ­ში­რე­ბი შე­ი­ძი­ნა. იგი ასე­ვე მუ­შა­ობ­და ბოს­ტო­ნის სა­კონ­სულ­ტა­ციო ჯგუფ­ში. შე­სა­ბა­მი­სად, არი­სო­ნი ამ უმ­დიდ­რეს გა­მოც­დი­ლე­ბას და სი­ლი­კონ ვე­ლის უამ­რავ კავ­ში­რებს სა­ქარ­თვე­ლოს უზი­ა­რებს!

შეხ­ვედ­რა 6 აგ­ვის­ტოს სა­ღა­მოს 18:00 სა­ათ­ზე და­ი­წყე­ბა სასტუმრო "სტამბაში" (კოსტავას ქ.#14)

ღო­ნის­ძი­ე­ბის გან­რი­გი: 18:00 სა­ა­თი - ნეთ­ვორ­ქინ­გი საჭ­მლის და სას­მე­ლე­ბის თან­ხლე­ბით

19:00 სა­ა­თი - სპი­კე­რის გა­მოს­ვლა (ინ­გლი­სურ ენა­ზე)

20:00 სა­ა­თი - ნეთ­ვორ­ქინ­გი სას­მე­ლე­ბის თან­ხლე­ბით

R