კახეთში საზამთრო დამწიფებამდე დაულპათ - რას ვარაუდობენ და რას აპირებენ დაზარალებული ფერმერები?

კახეთში საზამთრო დამწიფებამდე დაულპათ- რას ვარაუდობენ და რას აპირებენ დაზარალებული ფერმერები?