ტაქსით გადაყვანის ნებართვის საკითხზე შსს განცხადებას ავრცელებს

მოქალაქეებს, რომელთაც სურვილი აქვთ მიიღონ ტაქსით გადაყვანის ნებართვა, ტრანსპორტის სარეგისტრაციო მოწმობაში საწვავის ტიპის მითითების მიზნით შეუძლიათ მიმართონ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს.

შს სამინისტროს ინფორმაციით, ტაქსით გადაყვანის ნებართვის მსურველებს ასევე შეუძლიათ ცვლილების განხორციელებისათვის საჭირო სატრანსპორტო საშუალების დათვალიერებისა და ახალი სარეგისტრაციო მოწმობის გაცემის მომსახურება უსასყიდლოდ მიიღონ. შეღავათით სარგებლობა შეუძლიათ მხოლოდ მათ, ვისაც 2013 წლის 1-ელ ივლისამდე დარეგისტრირებული აქვთ ჰიბრიდული ან ელექტრო ძრავის მქონე ავტომობილები.

აღნიშნული საფასო შეღავათი არ ეხებათ მათ, ვისაც 2013 წლის 1-ელ ივლისამდე წარმოეშვათ რეგისტრაციაში ცვლილებების შეტანის ვალდებულება და ამ მიზნით არ მიუმართავთ მომსახურების სააგენტოსთვის.