როგორ გავერთოთ ქობულეთში პლაჟს მიღმა - ტურისტული გზამკვლევი დამსვენებლებისთვის

ზღვის­პი­რა ქა­ლა­ქე­ბი ერთი შე­ხედ­ვით ერ­თმა­ნეთს ჰგავს, მაგ­რამ ბა­თუ­მის­გან გან­სხვა­ვე­ბით ქო­ბუ­ლეთ­ში ის ადა­მი­ა­ნე­ბი არ­ჩე­ვენ დას­ვე­ნე­ბას, ვი­საც სურს ყვე­ლა­ფე­რი ძა­ლი­ან ახ­ლოს ჰქონ­დეს: ზღვა, ბუნ­გა­ლო­ე­ბი, სას­ტუმ­რო და გა­სარ­თო­ბი ად­გი­ლე­ბი. ამ სტა­ტი­ა­ში ერ­თად ვნა­ხავთ, რო­გო­რია ქო­ბუ­ლეთ­ში ზა­ფხუ­ლის დღე­ე­ბი.

ქო­ბუ­ლე­თის ქვი­ში­ან სა­ნა­პი­რო­ზე

მარ­თა­ლია ცო­ტა­თი მო­იღ­რუბ­ლა, მაგ­რამ ქო­ბუ­ლე­თის ქვი­ში­ან პლაჟ­ზე ასეთ ამინ­დშიც კი ნა­ხავთ ზღვა­ში მო­ბა­ნა­ვე დამ­სვე­ნებ­ლებს. ამინ­დის ცვა­ლე­ბა­დო­ბა ზღვა­ზე ჩა­მო­სუ­ლე­ბის­თვის ბევ­რს არა­ფერს ნიშ­ნავს.

ბავ­შვე­ბი ნა­პირ­ზე თბილ ქვი­შა­ში ეფ­ლო­ბი­ან, მერე ტალ­ღე­ბის­კენ გა­ქან­დე­ბი­ან და ქვი­შას ერ­თი­ა­ნად ჩა­მო­ი­რე­ცხა­ვენ. სა­ნა­პი­რო­ზე უამ­რა­ვი კაფე-ბარი, ბუნ­გა­ლო და რეს­ტო­რა­ნია. სად­მე ერ­თგან შევ­ჩერ­დეთ, სა­დაც სივ­რცე ღიაა და ქათ­ქა­თა, ისე­თი, რო­გო­რიც ზღვის­პი­რა კაფე უნდა იყოს. ბა­ნა­ო­ბის, გა­რუ­ჯვი­სა და ვე­ლო­სი­პე­დით სე­ირ­ნო­ბის შემ­დეგ მსუ­ბუ­ქი ალ­კოჰო­ლით შე­ზა­ვე­ბუ­ლი კოქ­ტე­ი­ლით გაგ­რი­ლე­ბის დრო დგე­ბა, სა­ნამ აუ­ცი­ლებ­ლად და­სა­გე­მოვ­ნე­ბე­ლი აჭა­რუ­ლი ხა­ჭა­პუ­რი გა­მო­ცხვე­ბა, „კუბა ლიბ­რე“ ვწრუ­პოთ და და­ვაკ­ვირ­დეთ, რო­გორ ამ­ზა­დე­ბენ ბი­ჭე­ბი სხვა სტუმ­რე­ბის­თვის ფე­რად-ფე­რად კოქ­ტე­ი­ლებს.

bpn

სჯობს და­ვი­ვი­წყოთ ყვე­ლა დი­ე­ტა, ცო­მე­ულ­თან გა­წყვე­ტი­ლი კავ­ში­რე­ბი და ღირ­სე­უ­ლად შე­ვე­გე­ბოთ მის აღ­მა­ტე­ბუ­ლე­ბა დაბ­რა­წულ აჭა­რულ ხა­ჭა­პურს. ჯან­და­ბამ­დე გზა ჰქო­ნია ყვე­ლა აკ­რძალ­ვას, მით უფრო ისეთს – სა­კუ­თარ თავს თვი­თონ რომ ვუ­წე­სებთ.

საით გავ­წი­ოთ?

როცა მზე­სა და ზღვა­ზე ნე­ბივ­რო­ბა მოგ­ბეზ­რდე­ბათ, აუ­ცი­ლებ­ლად და­ი­წყებთ რა­ი­მე სხვა ად­გი­ლე­ბის ძებ­ნას ქა­ლაქთან ახ­ლო­მახ­ლოს. ქო­ბუ­ლეთ­თან ახ­ლოს, სო­ფელ ცი­ხის­ძირ­ში VI-IX სა­უ­კუ­ნე­ე­ბის, ის­ტო­რი­უ­ლი ციხე-ქა­ლა­ქი – პეტ­რა მდე­ბა­რე­ობს. ზღვის­პი­რა კლდო­ვან ბორ­ცვზე პეტ­რას აკ­რო­პო­ლი­სი ბი­ზან­ტი­უ­რი წყა­რო­ე­ბის მი­ხედ­ვით, იმ­პე­რა­ტორ იუს­ტი­ნი­ა­ნეს (527-565) დროს აა­გეს. პეტ­რა ლა­ზი­კის უმ­ნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნე­სი სა­ზღვაო-სა­ვაჭ­რო ცენ­ტრი იყო. ად­გი­ლობ­რი­ვი ლე­გენ­დე­ბის მი­ხედ­ვით, რუს­თა­ველ­მა ვე­ფხის­ტყა­ოს­ნის ქა­ჯე­თის ცი­ხე­ში, პეტ­რას ციხე-სი­მაგ­რე იგუ­ლის­ხმა. არა­ვინ იცის ეს ამ­ბა­ვი ტყუ­ი­ლია თუ მარ­თა­ლი, მაგ­რამ ჩვე­ნი ნე­ბაა, შეგ­ვიძ­ლია გვჯე­რო­დეს ლა­მა­ზი თქმუ­ლე­ბე­ბის, არა­ფერს ვკარ­გავთ. უზარ­მა­ზარ, კლდო­ვან ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე გან­ფე­ნი­ლი ცი­ხის ნაშ­თებ­ზე აცოც­დე­ბით და დიდ­ხანს აღარ დაბ­რუნ­დე­ბით უკან: ნა­ხავთ მწვა­ნე მინ­დორს და ლაჟ­ვარ­დის­ფერ ზღვას ერ­თად, ისეთს, რო­გორ­საც ხალ­ხმრა­ვალ პლა­ჟებ­ზე ვერ წა­ა­წყდე­ბით.

bpn

კითხვის   გაგრძელება