საგანგებო სიტუაციების სამსახურის უფროსის ხელფასად 6250 ლარი, მეხანძრე-მაშველის ყოველთვიურ სარგოდ კი - 750-დან 1200 ლარამდე განისაზღვრა

საქართველოს მთავრობამ საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის სისტემის მოსამსახურეთა ფულადი სარგოსა (თანამდებობრივი სარგო და წოდებრივი სარგო) და ფულად სარგოზე დანამატის ოდენობებისა და გაცემის წესი დაამტკიცა. განკარგულება, რომელსაც ხელს პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე აწერს, 2018 წლის 9 აგვისტოდან შევიდა ძალაში და 2018 წლის 1-ელი აგვისტოდან წარმოშობილ ყველა სამართლებრივ ურთიერთობაზე მოქმედებს.

მთავრობის განკარგულება საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის 4560 თანამშრომელს ეხება. როგორც განკარგულების დანართშია აღნიშნული, სამსახურის უფროსის თანამდებობრივი სარგო თვეში 6250 ლარით განისაზღვრა, ხოლო წლიურად 75 000 ლარია. სამსახურის უფროსის პირველი მოადგილის თანამდებობრივი სარგო 5900 ლარია, ხოლო წლიური სარგო 70 800 ლარი; სამსახურის უფროსის მოადგილის თვიური სარგო 5800 ლარი, წლიური კი - 69 600 ლარია. რაც შეეხება დეპარტამენტის უფროსებს, როგორც დანართიდან ირკვევა, მათი თვიური თანამდებობრივი სარგო 5000 ლარია.

რაც შეეხება მეხანძრე-მაშველებს, მათი თანამდებობრივი სარგო 750 ლარიდან 1200 ლარამდე მერყეობს წოდებების და ნამსახურეობის მიხედვით.

მთავრობის აღნიშნული განკარგულებით ასევე დამტკიცდა სსიპ სახელმწიფო რეზერვებისა და სამოქალაქო უსაფრთხოების სერვისების სააგენტოს მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს ოდენობები.

როგორც მთავრობის განკარგულების დანართიდან ირკვევა, დეპარტამენტის თავმჯდომარის თანამდებობრივი სარგო 4800 ლარი იქნება, ხოლო წლიური სარგო 57 600 ლარი. განყოფილების უფროსის ყოველთვიური თანამდებობრივი სარგო 1200-დან 1700 ლარამდეა, ხოლო მთავარი სპეციალისტის თანამდებობრივი სარგო 1200 ლარიდან-1500 ლარამდე განისაზღვრა.

რაც შეეხება საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის სისტემის მოსამსახურეთა ფულად სარგოზე დანამატის ოდენობებს, მთავრობის განკარგულების თანახმად, მოსამსახურეს, რომელსაც მიენიჭა სპეციალური წოდება, ყოველთვიურად ეძლევა სამხედრო ან სახელმწიფო სპეციალური წოდებით ნამსახურები კალენდარული წლების მიხედვით ფულად სარგოზე (თანამდებობრივი სარგო და წოდებრივი სარგო) დანამატი შემდეგი პროცენტული ოდენობით: 1-დან 2 წლამდე ნამსახურეობისთვის 5 პროცენტი, 2-დან 5 წლამდე ნამსახურეობისთვის 10 პროცენტი; 5-დან 10 წლამდე ნამსახურეობისთვის 15 პროცენტი და 10 წლის ან მეტის ნამსახურეობისთვის 20%.

გარდა ამისა, მრავალშვილიან მოსამსახურეებს ეძლევათ ყოველთვიური დანამატი, ხოლო სამსახურის სისტემის იმ მოსამსახურეებს, რომელთაც მინიჭებული არ აქვთ სახელმწიოფოს სპეციალური წოდება არაუმეტეს ყოველთვიური თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის 20 პროცენტისა: ოთხი შვილის მშობელს 250 ლარი; ხუთი შვილის მშობელს - 375 ლარი; ექვსი შვილის მშობელს 500 ლარი, ხოლო შვიდი და მეტი შვილის მშობელს 625 ლარი.