"2018 წლის მეორე კვარტალში ბიზნეს სექტორში 25.2 ათასი სამუშაო ადგილით მეტი შეიქმნა"

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილის ეკატერინე მიქაბაძის განცხადებით, 2018 წლის მეორე კვარტალში, წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, ბიზნეს სექტორში 25.2 ათასი სამუშაო ადგილით მეტი შეიქმნა,რაც შიდა და საგარეო გამოწვევების მიმართ ქვეყნის ხელისუფლების ეფექტიანმა ქმედებებმა და დამსაქმებელთა პოზიტიურმა მოლოდინებმა განაპირობა.

ეკატერინე მიქაბაძის თქმით, არანაკლებ მნიშვნელოვანია ის გარემოება, რომ ახალი სამუშაო ადგილების მატებასთან ერთად დამსაქმებლებმა ანაზღაურებაც გაზარდეს.

„დასაქმების სტატისტიკა ქვეყნის ეკონომიკის შეფასების ერთ-ერთი მთავარი ინდიკატორია. ასევე არანაკლებ მნიშვნელოვანია ის გარემოება, რომ ახალი სამუშაო ადგილების მატებასთან ერთად დამსაქმებლებმა გაზარდეს ანაზღაურებაც, რაც საშუალო თვიური ხელფასის მატებაზე აისახა. რაც შეეხება სექტორებს, რომლებმაც საანგარიშო პერიოდში ყველაზე მეტი სამუშაო ადგილები შექმნეს, ესენია ვაჭრობა, სასტუმროები და რესტორნები, ჯანდაცვა და ტრანსპორტირება და დასაწყობება. ეს კარგი მაჩვენებელია, მაგრამ ჩვენი მიზანია, მეტი დივერსიფიკაცია მოხდეს სექტორებისა, რომლებიც თავიანთ წვლილს შეიტანენ დასაქმების სტატისტიკის პოზიტიური ტრენდის შენარჩუნებაში“, - აცხადებს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ეკატერინე მიქაბაძე, რომლის განცხადებასაც ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ავრცელებს.

„საქსტატის“ ცნობით, 2018 წლის მეორე კვარტალში სამუშაო ადგილების რაოდენობა 4.0%-ით, ხოლო მათ შორის დაქირავებით დასაქმებულთა რაოდენობა 3.9%-ით გაიზარდა და შესაბამისად 656.5 და 621.4 ათასი შეადგინა. მზარდი ტენდენცია შენარჩუნდა ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა საშუალო თვიური ხელფასის თვალსაზრისითაც. აღნიშნული მაჩვენებელი 2017 წლის მეორე კვარტალთან შედარებით 3.9%-ით არის გაზრდილი და 1150.4 ლარს შეადგენს.

ბიზნეს სექტორის მიერ შექმნილი სამუშაო ადგილების ზრდაში 2018 წლის მეორე კვარტალში ყველაზე მაღალი წვლილით გამოირჩევა ვაჭრობის (ზრდა 5.2%), სასტუმროების და რესტორნების (ზრდა 8.8%), ჯანდაცვის (ზრდა 4.7%) და ტრანსპორტირების და დასაწყობების (ზრდა 5.0%) სექტორები.