BIAFF 2018-ის დახურვის ცერემონია და გამარჯვებულები

24 სექ­ტემ­ბერს, ბა­თუ­მის სა­ხელ­მწი­ფო მუ­სი­კა­ლურ ცენ­ტრში ბა­თუ­მის სა­ერ­თა­შო­რი­სო სა­ავ­ტო­რო კი­ნო­ფეს­ტი­ვა­ლის და­ხურ­ვის ცე­რე­მო­ნია გა­ი­მარ­თა.

სა­ერ­თა­შო­რი­სო ჟი­უ­რიმ პრი­ზე­ბი სამ სა­კონ­კურ­სო სექ­ცი­ა­ში გას­ცა - სა­ერ­თა­შო­რი­სო მხატ­ვრუ­ლი, დო­კუ­მენ­ტუ­რი და მოკ­ლე­მეტ­რა­ჟი­ა­ნი ფილ­მე­ბი. ქარ­თველ კი­ნოკ­რი­ტი­კოს­თა ჟი­უ­რიმ კი კრი­ტი­კოს­თა რჩე­უ­ლი მატ­ვრუ­ლი ფილ­მი გა­მო­ავ­ლი­ნა.

BIAFF 2018-ის მხატ­ვრუ­ლი ფილ­მე­ბის სა­ერ­თა­შო­რი­სო კონ­კურ­სის სექ­ცი­ის ხუთ­კა­ცი­ან­მა ჟი­უ­რიმ - სერ­გეი რახ­ლი­ნი (აშშ) - თავ­მჯდო­მა­რე, ბენ­სე ფლი­გა­ფი (უნ­გრე­თი), ოლეგ ნე­გი­ნი (რუ­სე­თი), ალინ ტას­ჩი­ა­ნი (თურ­ქე­თი), ლე­ვან თუთ­ბე­რი­ძე (სა­ქარ­თვე­ლო), გა­მო­ავ­ლი­ნა გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლე­ბი:

- გრანპ­რი - „რეი და ლიზი”, რი­ჩარდ ბი­ლინ­გჰე­მი, დიდი ბრი­ტა­ნე­თი, 2018; 107 წთ.

- სა­უ­კე­თე­სო რე­ჟი­სუ­რა - ალი­ჩე რორ­ვა­ხე­რი ფილ­მის­თვის „ბედ­ნი­ე­რი ლა­ზა­რე“, იტა­ლია/შვე­ი­ცა­რია/საფ­რან­გე­თი/ გერ­მა­ნია, 2018; 122 წთ.

- სა­უ­კე­თე­სო მსა­ხი­ო­ბი მა­მა­კა­ცი - ად­რი­ა­ნო ტარ­დი­ო­ლო ფილმში, “ბედ­ნი­ე­რი ლა­ზა­რე”, ალი­ჩე რორ­ვა­ხე­რი, იტა­ლია/შვე­ი­ცა­რია/საფ­რან­გე­თი/გერ­მა­ნია, 2018; 122 წთ.

- სა­უ­კე­თე­სო მსა­ხი­ო­ბი ქალი - ელა სმი­თი, ფილმში „რეი და ლიზი”, რი­ჩარდ ბი­ლინ­გჰე­მი, დიდი ბრი­ტა­ნე­თი, 2018; 107 წთ.

- ჟი­უ­რის სპე­ცი­ა­ლუ­რი პრი­ზი - „ჰო­რი­ზონ­ტი“, თი­ნა­თინ ყა­ჯრიშ­ვი­ლი, სა­ქარ­თვე­ლო/შვე­დე­თი, 2018; 105 წთ. და „სტიქ­სი“, ვოლ­ფგანგ ფი­შე­რი, გერ­მა­ნია/ავ­სტრია, 2018; 90 წთ.

BIAFF 2018-ის დო­კუ­მენ­ტუ­რი ფილ­მე­ბის სა­ერ­თა­შო­რი­სო კონ­კურ­სის სექ­ცი­ის ხუთ­კა­ცი­ან­მა ჟი­უ­რიმ - ვი­ტა­ლი მანსკი (ლატ­ვია) - ჟი­უ­რის თავ­მჯდო­მა­რე, ინა რო­სოვ (გერ­მა­ნია), ზა­ვენ სარ­გი­სი­ა­ნი (სომ­ხე­თი), სერ­გეი ლავ­რენ­ტი­ე­ვი (რუ­სე­თი), მა­რი­ამ ჭა­ჭია (სა­ქარ­თვე­ლო), შემ­დე­გი პრი­ზე­ბი გას­ცა:

- სა­უ­კე­თე­სო დო­კუ­მენ­ტუ­რი ფილ­მი - “მა­მე­ბი­სა და შვი­ლე­ბის შე­სა­ხებ”, ტა­ლალ დერ­კი, გერ­მა­ნია/სი­რია/ლი­ბია/ყა­ტა­რი, 2017; 99 წთ.

- ჟი­უ­რის სპე­ცი­ა­ლუ­რი პრი­ზი - “დრო­ის ხი­დე­ბი, ოდ­რი­უს სტო­ნის, ლატ­ვია, 2018; 80 წთ.

BIAFF 2018-ის მოკ­ლე­მეტ­რა­ჟი­ა­ნი ფილ­მე­ბის სა­კონ­კურ­სო სექ­ცი­ის ჟი­უ­რიმ - ნი­კო­ლოზ ხო­მე­რი­კი (რუ­სე­თი), ჟალე არი­კა­ნი (გერ­მა­ნია), ქე­თე­ვან დევ­და­რი­ა­ნი (სა­ქარ­თვე­ლო), ასე­ვე ორი ძი­რი­თად ნო­მი­ნა­ცი­ა­ში გას­ცა პრი­ზე­ბი:

სა­უ­კე­თე­სო მოკ­ლე­მეტ­რა­ჟი­ა­ნი ფილ­მი - საშ­ლე­ლი, და­ვით ფირ­ცხა­ლა­ვა, სა­ქარ­თვე­ლო, 2018, 18 წთ.

ჟი­უ­რის დიპ­ლო­მი (სპე­ცი­ა­ლუ­რი მოხ­სე­ნი­ე­ბა) - გა­და­ე­ცა ორ ფილ­მს:

- „ყვე­ლა ის არ­სე­ბა“, ჩარლზ ვი­ლი­ამ­სი, ავ­სტრა­ლია, 2018, 13 წთ.

- „საკ­ვე­ბი მი­ტა­ნით“, ია­ზან ალ გჰა­ზა­ვი, იორ­და­ნია, 2018, 22 წთ.

BIAFF 2018-ის ქარ­თველ კი­ნოკ­რი­ტი­კოს­თა ჟი­უ­რიმ - გოგი გვა­ხა­რია , თეო ხა­ტი­აშ­ვი­ლი, ლელა ოჩი­ა­უ­რი, გა­მოვ­ლი­ნა კი­ნოკ­რი­ტი­კოს­თა რჩე­უ­ლი ფილ­მე­ბი:

- სა­უ­კე­თე­სო მხატ­ვრუ­ლი ფილ­მი - „დონ­ბა­სი“, სერ­გეი ლოზ­ნი­ცა, გერ­მა­ნია/უკ­რა­ი­ნა/საფ­რან­გე­თი/ნი­დერ­ლან­დე­ბი/რუ­მი­ნე­თი, 2018; 121 წთ.

- ჟი­უ­რის სპე­ცი­ა­ლუ­რი მოხ­სე­ნი­ე­ბა - “ბედ­ნი­ე­რი ლა­ზა­რე”, ალი­ჩე რორ­ვა­ხე­რი, იტა­ლია/შვე­ი­ცა­რია/საფ­რან­გე­თი/გერ­მა­ნია, 2018; 122 წთ.

BIAFF-ის პრი­ზი კი­ნო­ხე­ლოვ­ნე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბა­ში შე­ტა­ნი­ლი წვლი­ლი­სათ­ვის გა­და­ე­ცათ:

- ლო­მერ ახვლე­დი­ა­ნი (სა­ქარ­თვე­ლო)

- გელა კან­დე­ლა­კი (სა­ქარ­თვე­ლო)

- სოსო ბარ­და­ნაშ­ვი­ლი (სა­ქარ­თვე­ლო)

კი­ნო­ფეს­ტი­ვა­ლის მხარ­დამ­ჭე­რე­ბი - სა­ქარ­თვე­ლოს კულ­ტუ­რის, გა­ნათ­ლე­ბის, სპორ­ტის და მეც­ნი­ე­რე­ბის სა­მი­ნის­ტრო, სა­ქარ­თვე­ლოს ეროვ­ნუ­ლი კი­ნო­ცენ­ტრი, აჭა­რის კულ­ტუ­რის სა­მი­ნის­ტრო, აჭა­რის ტუ­რიზ­მის და კუ­რორ­ტე­ბის დე­პარ­ტა­მენ­ტი, სა­ქარ­თვე­ლოს ტუ­რიზ­მის ეროვ­ნუ­ლი სა­ა­გენ­ტო, “ბრი­ტა­ნე­თის საბ­ჭო“, გო­ე­თეს ინ­სტი­ტუ­ტი, იტა­ლი­ის სა­ელ­ჩო, ა.მიც­კე­ვი­ჩის ინ­სტი­ტუ­ტი

კი­ნო­ფეს­ტი­ვა­ლის სპონ­სო­რე­ბი - სას­ტუმ­რო „WYNDHAM BATUMI”, კი­ნო­თე­ატ­რი „აპო­ლო“, სას­ტუმ­რო „რჩე­უ­ლი ვილა“, სას­ტუმ­რო „Mardi Plaza”, სას­ტუმ­რო „Holland Hoek”, „HQ პრო­პა­გან­და“, ტურ­კომ­პა­ნია „ვან­დერ­ლენ­დი“, შპს „ბა­თუ­მის ავ­ტოტ­რან­სპორ­ტი“, კაფე „გარ­დენს“, რეს­ტო­რა­ნი ECLIPSE, შპს „Legal Consulting Center“

კი­ნო­ფეს­ტი­ვა­ლის მე­დია პარტნი­ო­რე­ბი - სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი მა­უ­წყე­ბე­ლი, აჭა­რის ტე­ლე­ვი­ზია, რა­დიო ფორ­ტუ­ნა, ბა­თუ­მი ტვ, ონ­ლა­ინ სა­ინ­ფორ­მა­ციო სა­ა­გენ­ტო­ე­ბი - newswire.ge, ფაბ­ლი­სი­თი ჯგუ­ფი (www.publicity.ge), გა­და­ცე­მა „კი­მო­ნო“, Cinemania, AT.GE, Film New Europe (www.filmneweurope.com), გა­ზე­თი "ბა­თუ­მე­ლე­ბი", netgazeti.ge

კი­ნო­ფეს­ტი­ვა­ლის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცი­ის მი­ღე­ბა შე­საძ­ლე­ბე­ლია ჩვე­ნი ვებ-გვერ­დის და სოცმე­დი­ის სა­ი­ტე­ბი­დან - http://www.biaff.org; www.facebook.com/biaffbatumi;