ეროვნული ბანკის მონაცემებით, 2018 წლის მეორე კვარტალში საგადასახდელო ბალანსის მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტმა 368.5 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა

ეროვნული ბანკის მონაცემებით, 2018 წლის მეორე კვარტალში საგადასახდელო ბალანსის მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტმა 368.5 მლნ აშშ დოლარი (901.4 მლნ ლარი, მეორე კვარტალის მშპ-ს 8.9%) შეადგინა.

სებ-ის ინფორმაციით, მიმდინარე ანგარიშის უარყოფითი სალდოს ფორმირებაში მთავარი როლი, ტრადიციულად, საქონლით ვაჭრობას ეკისრება, რომლის უარყოფითი სალდო 2018 წლის მეორე კვარტალში წლიურად 20.6%-ით გაიზარდა და 1.0 მლრდ აშშ დოლარი (2.5 მლრდ ლარი) შეადგინა. მეორე კვარტალში საქონლის ექსპორტი წლიურად 28.2%-ით, ხოლო იმპორტი 24.5%-ით გაიზარდა.

„მომსახურებით ვაჭრობის დადებითი ბალანსი (ძირითადად ტურისტული შემოსავლების გამო) ნაწილობრივ ანეიტრალებს საქონლით ვაჭრობის უარყოფით სალდოს. 2018 წლის მეორე კვარტალში მომსახურების ექსპორტი წლიურად 19.6%-ით, ხოლო იმპორტი 18.5%-ით გაიზარდა. მომსახურებით ვაჭრობიდან ყველაზე მაღალი დადებითი სალდოთი ტურისტული მომსახურება გამოირჩევა, რომლის ექსპორტი წლიურად 28.6%-ით გაიზარდა და მეორე კვარტალში 810.0 მლნ აშშ დოლარი (2.0 მლრდ ლარი) შეადგინა.

მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტს, ასევე, ამცირებს მიმდინარე ტრანსფერები, რომლის კრედიტი წლიურად 10.0%-ით გაიზარდა და 2018 წლის მეორე კვარტალში 383.2 მლნ აშშ დოლარი (937.2 მლნ ლარი) შეადგინა. ამ პერიოდში კერძო სექტორის ტრანსფერები გაზრდილი იყო, ხოლო სამთავრობო - შემცირებული.

წმინდა უცხოურმა პირდაპირმა ინვესტიციებმა, რომელიც მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის დაფინანსების უმნიშვნელოვანესი წყაროა, მეორე კვარტალში 277.2 მლნ აშშ დოლარი (677.9 მლნ ლარი) შეადგინა, რაც კვარტალური მშპ-ს 6.7%-ია. მეორე კვარტალში ყველაზე მეტი პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია ენერგეტიკის, ტრანსპორტისა და საფინანსო სექტორებში განხორციელდა“, - ნათქვამია სებ-ის ინფორმაციაში.