რა დაფინანსებას მიიღებენ სამინისტროები - 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი

2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი 12 729 700 000 ლარით არის განსაზღვრული. ეს ქვეყნის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის პირველადი ვარიანტია, რომელიც მთავრობიდან პარლამენტში უკვე შევიდა.

ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით, სამინისტროების ასიგნებები ასე გადანაწილდა:

ფინანსთა სამინისტრო: 91 მილიონი, მიმდინარე წელთან შედარებით ზრდა 8,7 მილიონია

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო: 324,7 მილიონი, ზრდა 95,2 მილიონი

რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო: 1, 965 მილიონი, ზრდა 140 მილიონი

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო: 298,1 მილიონი, ზრდა 23 მილიონი 

განათლების სამინისტრო: 1,485 მილიონი, ზრდა 23,7 მილიონი

ჯანდაცვის სამინისტრო: 3,863 მილიონი, ზრდა 240 მილიონი

საგარეო საქმეთა სამინისტრო: 127 მილიონი, ზრდა 6 მილიონი

თავდაცვის სამინისტრო: 790 მილიონი, კლება 12 მილიონი

შინაგან საქმეთა სამინისტრო: 643,5 მილიონი, ზრდა 73,2 მილიონი

იუსტიციის სამინისტრო: 184,9 მილიონი, ზრდა 7,9 მილიონი