ვერა ქობალიას ოჯახური ბიზნესი კანადაში პრესტიჟული ჯილდოს მფლობელი გახდა

ვერა ქობალიას ოჯახური ბიზნესი კანადაში პრესტიჟული ჯილდოს მფლობელი გახდასა­ქარ­თვე­ლოს ეკო­ნო­მი­კის ყო­ფი­ლი მი­ნის­ტრის ვერა ქო­ბა­ლი­ას ოჯა­ხუ­რი ბიზ­ნე­სი კა­ნა­დის "ბიზ­ნეს ბრწყინ­ვა­ლე­ბის"ჯილ­დოს მფლო­ბე­ლი გახ­და (Canadian Business Excellence Award).

ქო­ბა­ლი­ებს ვან­კუ­ვერ­ში საკ­მა­ოდ ცნო­ბი­ლი და წარ­მა­ტე­ბუ­ლი სა­ცხო­ბი აქვთ - GluteNull Bakery, სა­დაც მომ­ხმა­რებ­ლებს შე­უძ­ლი­ათ შე­ი­ძი­ნონ სხვა­დას­ხვა სა­ხე­ო­ბის პრო­დუქ­ცია, რო­მე­ლიც გლუ­ტე­ნის გა­რე­შეა.

რო­გორც სა­ცხო­ბის ოფი­ცი­ა­ლურ გვერ­დზე ვკი­თხუ­ლობთ, ისი­ნი მა­ღა­ლი ხა­რის­ხის, ორ­გა­ნულ, არა­გენ­მო­დი­ფი­ცი­რე­ბულ პრო­დუქ­ცი­ას აწარ­მო­ე­ბენ მთე­ლი ოჯა­ხის­თვის. GluteNull Bakery-ში შე­საძ­ლე­ბე­ლია ვე­გა­ნუ­რი და დი­ა­ბე­ტუ­რი პრო­დუქ­ცი­ის შე­ძე­ნა.

აი, რას წერს ვერა ქო­ბა­ლია ოჯა­ხის წარ­მა­ტე­ბის შე­სა­ხებ:

"იცით რა მოხ­და? GluteNull Bakery კა­ნა­დის ბიზ­ნეს ბრწყინ­ვა­ლე­ბის ჯილ­დოს მფლო­ბე­ლი გახ­და! გი­ლო­ცავთ ნინა ქო­ბა­ლი და ოთარ ქო­ბა­ლია" - წერს ვერა ქო­ბა­ლია. გაგრძელება