თბილისში გარევაჭრობა გრძელდება

თბილისის მერიის აკრძალვის მიუხედავად, დედაქალაქის ზოგიერთ უბანში გარევაჭრობა კვლავ გრძელდება.კერძოდ, ფოტოები „გლდანი მოლისა“ და მეტრო ახმეტელის მიმდებარე ტერიტორიას ასახავს, სადაც მოვაჭრეები კვლავ ახორციელებენ საქონლის მიწოდებას.

bpn bpn bpn

ცნობისითვის, თბი­ლი­სის თვით­მმარ­თვე­ლი ერ­თე­უ­ლის ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე გარე ვაჭ­რო­ბა შე­სა­ბა­მი­სი ნე­ბარ­თვის გა­რე­შე - იწ­ვევს ფი­ზი­კუ­რი ან/და იუ­რი­დი­უ­ლი პი­რის და­ჯა­რი­მე­ბას 20 ლა­რით. გარე ვაჭ­რო­ბის პირ­ვე­ლი შემ­თხვე­ვა ით­ვა­ლის­წი­ნებს და­ჯა­რი­მე­ბას 20 ლა­რის ოდე­ნო­ბით და სა­ქონ­ლის კონ­ფის­კა­ცი­ას. ხოლო იგი­ვე ქმე­დე­ბის ჩა­დე­ნა გან­მე­ო­რე­ბით, გა­მო­იწ­ვევს სა­მარ­თალ­დამ­რღვე­ვის 100 ლა­რით და­ჯა­რი­მე­ბას და სა­ქონ­ლის კონ­ფის­კა­ცი­ას.