რამდენი მლნ დოლარი გამოიმუშავა ზაზა ფაჩულიამ NBA-ს 15 სეზონში - კალათბურთელის შთამბეჭდავი ქონება

ამე­რი­კუ­ლი სა­კა­ლათ­ბურ­თო ანა­ლი­ტი­კუ­რი ვებ-გვერ­დი Hoopshype.com-ი NBA-ში მო­თა­მა­შე კა­ლათ­ბურ­თე­ლე­ბის ხელ­ფა­სებს აქ­ვეყ­ნებს.

სა­ი­ტის ცნო­ბით, "დეტ­რო­ი­ტის" ქარ­თვე­ლი ცენ­ტრი ზაზა ფა­ჩუ­ლია 2018-19 წლე­ბის სე­ზონ­ში 2 393 887 დო­ლარს გა­მო­ი­მუ­შა­ვებს. მას ამა­ზე და­ბა­ლი ხელ­ფა­სი ბო­ლოს 14 წლის წინ, ამე­რი­კა­ში გა­ტა­რე­ბულ მე­ო­რე სე­ზონ­ში ჰქონ­და, როცა "მი­ლუ­ო­კის" რი­გებ­ში მხო­ლოდ 620 046 დო­ლა­რი მი­ი­ღო.

ეს გა­საკ­ვი­რი არაა, რად­გან ვე­ტე­რა­ნი კა­ლათ­ბურ­თე­ლი "პის­ტონ­სის" რი­გებ­ში ძი­რი­თა­დი შე­მად­გენ­ლო­ბის მო­თა­მა­შედ არ ით­ვლე­ბა და ის პარ­კეტ­ზე მცი­რე დროს ატა­რებს, შე­სა­ბა­მი­სად მისი ხელ­ფა­სიც იმა­ზე და­ბა­ლია, ვიდ­რე "გოლ­დენ სტე­იტ­სა" თუ "და­ლას­ში" თა­მა­ში­სას იყო.

ყვე­ლა­ზე მა­ღალ ანა­ზღა­უ­რე­ბას ქარ­თვე­ლი ცენ­ტრი 2012-13 წლე­ბის სე­ზონ­ში "ატ­ლან­ტა­ში" იღებ­და, მა­შინ მის­მა წლი­ურ­მა ხელ­ფას­მა 5 248 750 დო­ლა­რი შე­ად­გი­ნა.

სა­ი­ტის ცნო­ბით დღეს­დღე­ო­ბით ზაზა ფა­ჩუ­ლია NBA-ში მო­თა­მა­შე კა­ლათ­ბურ­თელ­თა შო­რის ხელ­ფა­სის ოდე­ნო­ბის მი­ხედ­ვით 302-ეა, ცენ­ტრებს შო­რის კი 52-ე, "დეტ­რო­ი­ტში" მას­ზე მეტი ანა­ზღა­უ­რე­ბა კი 11 მო­თა­მა­შეს აქვს.

სა­ი­ტის ცნო­ბით, ზაზა ფა­ჩუ­ლი­ამ 2003-04 წლე­ბის სე­ზო­ნი­დან დღემ­დე 57 962 577 დო­ლა­რი გა­მო­ი­მუ­შა­ვა.

2018/19 სე­ზო­ნის ყვე­ლა­ზე მა­ღა­ლა­ნა­ზღა­უ­რე­ბად კა­ლათ­ბურ­თელ­თა ათე­უ­ლი კი ასე გა­მო­ი­ყუ­რე­ბა: წა­ი­კი­თხეთ სრუ­ლად