"რედკოს" და "რადიო პალიტრის" საჩუქრებით სავსე დღე გუდაურში

სიყ­ვა­რუ­ლის დღის აღ­ნიშ­ვნა სა­ქარ­თვე­ლო­ში დიდი ხა­ნია უკვე ტრა­დი­ცი­ად იქცა. ვა­ლენ­ტი­ნო­ბის დღეს­თან და­კავ­ში­რე­ბით "რა­დიო პა­ლიტ­რამ" და დე­ვე­ლო­პე­რულ­მა კომ­პა­ნია "რედ­კომ" მთის კუ­რორ­ტე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის კომ­პა­ნი­ის მხარ­და­ჭე­რით, რა­დი­ოს ერ­თგულ მსმე­ნე­ლებს და­უ­ვი­წყა­რი დღე აჩუ­ქა.

თბი­ლი­სი­დან გუ­და­ურ­ში გამ­გზავ­რე­ბამ­დე რეს­ტორ­ნე­ბის ქსე­ლი "დან­კინ დო­ნატ­სი" გუ­ლის ფორ­მის დო­ნა­ტე­ბი­თა და დან­კი­ნის კლა­სი­კუ­რი ყა­ვით გა­უ­მას­პინ­ძლდა სტუმ­რებს, რო­მელ­თა შო­რის იყ­ვნენ "რა­დიო პა­ლიტ­რას" პარტნი­ო­რი კომ­პა­ნი­ე­ბის პიარ და მარ­კე­ტინ­გის მე­ნე­ჯე­რე­ბი.

გუ­და­ურ­ში ჩა­სულ სტუმ­რებს, სა­ქარ­თვე­ლოს მთის კუ­რორ­ტე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის კომ­პა­ნი­ამ მის­ცა სა­შუ­ა­ლე­ბა მთე­ლი დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში შე­უ­ზღუ­და­ვად ესარ­გებ­ლათ გონ­დო­ლე­ბით და ერთი დღე უსას­ყიდ­ლოდ ეს­რი­ა­ლათ სა­თხი­ლა­მუ­რო ტრა­სებ­ზე.

გონ­დო­ლე­ბით გა­სე­ირ­ნე­ბის შემ­დეგ, გუ­და­უ­რის სტუმ­რებს უმას­პინ­ძლა კაფე-ბარ­მა "ქუბი", რო­მე­ლიც სტუმ­რებს გემ­რი­ე­ლი კოქ­ტე­ი­ლე­ბით დახ­ვდა. მათ, ვინც ექ­სტრე­მა­ლურ გარ­თო­ბას მშვი­დი დას­ვე­ნე­ბა არ­ჩია, "რედ­კოს" კომ­პლექსში აუ­ზის და სპა ცენ­ტრის მომ­სა­ხუ­რე­ბა ელო­და. ვი­ზუ­ა­ლურ გა­ფორ­მე­ბა­ზე იზ­რუ­ნა სა­რეკ­ლა­მო კომ­პა­ნია "პრინ­ტა­რე­ამ".

ნინო ხა­ჟო­მია, კაფე-ბარ "ქუ­ბის" დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლი:

"დღეს "ქუბ­ში" ვუ­მას­პინ­ძლეთ ჩემს ექს კო­ლე­გებს "რა­დიო პა­ლიტ­რა­დან". მინ­და გი­თხრათ, რომ ეს ად­გი­ლი სწო­რედ სიყ­ვა­რუ­ლი­თაა შექ­მნი­ლი და მო­ხა­რუ­ლი ვარ, რომ ვმას­პინ­ძლობ მოწ­ვე­ულ სტუმ­რებს. და­მე­თან­ხმე­ბით, აქ გა­ტა­რე­ბუ­ლი ყო­ვე­ლი დღე ნამ­დვი­ლად სიყ­ვა­რუ­ლი­საა და მად­ლო­ბა რა­დიო „პა­ლიტ­რას“ ერთი დღის კი­დევ უფრო მე­ტად გა­ლა­მა­ზე­ბის­თვის"

ირი­ნა ონაშ­ვი­ლი:

"არაჩ­ვე­უ­ლებ­რი­ვი ღო­ნის­ძი­ე­ბა მო­ა­წყო რედ­კომ და "რა­დიო პა­ლიტ­რამ", არა­ფორ­მა­ლუ­რი გა­რე­მო გუ­და­ურ­ში, სა­დაც "რა­დიო პა­ლიტ­რის" არაჩ­ვე­უ­ლებ­რი­ვი და გე­მოვ­ნე­ბი­ა­ნი მუ­სი­კა ის­მის და ძა­ლი­ან მი­ხა­რია, რომ ყო­ველ­თვის ასე გვა­ნე­ბივ­რე­ბენ, კრე­ა­ტი­უ­ლი და სა­ინ­ტე­რე­სო ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბით, სა­ჩუქ­რე­ბით, სპა პრო­ცე­დუ­რე­ბით. ძა­ლი­ან კარ­გი დღე გა­ვა­ტა­რეთ "რედ­კოს­თან" და "რა­დიო პა­ლიტ­რას­თან" ერ­თად.

კა­წია აბ­სან­ძე, "რედ­კოს" მარ­კე­ტინ­გის სამ­სა­ხუ­რის ხელ­მძღვა­ნე­ლი:

"დღეს ახალ გუ­და­ურ­ში, "რა­დიო პა­ლიტ­რას­თან" ერ­თად ვა­კე­თებთ ძა­ლი­ან ლა­მაზ ღო­ნის­ძი­ე­ბას, რო­მე­ლიც ეხე­ბა სიყ­ვა­რუ­ლის დღეს. გვყავს ძა­ლი­ან ბევ­რი სტუ­მა­რი, რო­მელ­საც ელო­დე­ბა ძა­ლი­ან ლა­მა­ზი სა­ღა­მო ელე­ნე კა­ლან­და­ძეს­თან ერ­თად, სა­სი­ა­მოვ­ნო ვახ­შა­მი, ძა­ლი­ან ბევ­რი სი­ურპრი­ზე­ბით.

მთის კუ­რორ­ტე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის კომ­პა­ნი­აა ჩარ­თუ­ლი, ასე­ვე ტუ­რიზ­მის ეროვ­ნუ­ლი ად­მი­ნის­ტრა­ცია, რო­მე­ლიც ძა­ლი­ან გვეხ­მა­რე­ბა და ხელს გვი­წყობს რომ გან­ვი­თარ­დეს გუ­და­უ­რი და კი­დევ უფრო მეტი ტუ­რის­ტი მი­ი­ღოს კუ­რორ­ტმა".

დატ­ვირ­თუ­ლი დღის ბო­ლოს, სტუმ­რებს "რედ­კოს" კომ­პლექსში არ­სე­ბულ­მა რეს­ტო­რან­მა "Meatlof"-მა უმას­პინ­ძლა. სა­ზე­ი­მო ვახ­შა­მი სიყ­ვა­რუ­ლის დღის თე­მა­ტი­კით იყო წარ­მოდ­გე­ნი­ლი - წი­თე­ლი ბუშ­ტე­ბი­თა და წი­თე­ლი დრეს­კო­დით, სტუმ­რებ­მა რეს­ტორ­ნის გემ­რი­ე­ლი კერ­ძე­ბი და ელე­ნე კა­ლან­და­ძის შე­სა­ნიშ­ნა­ვი რე­პერ­ტუ­ა­რი ერ­თად „და­ა­გე­მოვ­ნეს“.

გა­თა­მაშ­და პრი­ზე­ბი პარტნი­ო­რი კომ­პა­ნი­ე­ბის­გან: "ჯი­პი­სის­გან", მა­ღა­ზი­ა­თა ქსელ "თა­ი­მის­გან". ასე­ვე, გა­მოვ­ლინ­და გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლი, რო­მელ­საც სა­ჩუქ­რად გა­და­ე­ცა ნო­მე­რი ორი ღა­მით, "რედ­კოს" აპარტ-ოტელ­ში.

რა­დიო "პა­ლიტ­რა" FM 103,9 წლე­ბია სა­ქარ­თვე­ლოს მთის კუ­რორ­ტებ­ზეა წარ­მოდ­გე­ნი­ლი. რა­დიო პა­ლიტ­რის მუ­სი­კა­ლუ­რი ეთე­რი გუ­და­ურ­სა და ბა­კუ­რი­ან­ში ვი­ზი­ტო­რე­ბის გან­წყო­ბა­სა და დას­ვე­ნე­ბას კი­დევ უფრო სა­სი­ა­მოვ­ნოს ხდის.

ავ­ტო­რი: ლი­დია ამა­რი­ა­ნი

ფოტო: გი­ორ­გი ჟა­მე­რაშ­ვი­ლი