ნიშნავს თუ არა ფასდაკლება დაბალ ხარისხს? - როგორ მივიღოთ მაღალი დონის მომსახურება

თუ თქვენ მაღაზიაში შეხვედით და იქ მომღიმარი და კვალიფიციური კონსულტანტი დაგხვდათ, ალბათ, ცოტა გეუცნაურებათ, რადგან საქართველოში მომსახურების ხარისხი მაღალი დონით ნამდვილად არ გამოირჩევა.

მსხვილი და წარმატებაზე ორიენტირებული კომპანიების მცდელობამ გარკვეული შედეგი უკვე მოიტანა და ქვეყანაში მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების კუთხით წინასვლა შეიმჩნევა. თუმცა ეს საკითხი კვლავ აქტუალური რჩება, რადგან სერვისი ჯერ კიდევ არ არის სასურველ დონეზე განვითარებული.

მომსახურების დონე კიდევ უფრო დაბლა იწევს, როცა მომხმარებელი კონკრეტულ სერვისს ფასდაკლებით იღებს. ხშირად ფიქსირდება შემთხვევები, როცა მომხმარებელს ადგილზე არასათანდოდ ექცევიან, დაბალი დონის მომსახურებას უწევენ, ფასდაკლების ვაუჩერით მომსახურების მიმღებებს მეორეხარისხოვან მომხმარებლებად აღიქვამენ. თითოეული ამ დეტალის ერთობლიობას საბოლოოდ ცუდ შედეგამდე მივყივართ. უკმაყოფილო მომხმარებლების რაოდენობა ნეგატიურ გავლენას ახდენს ცალკეული კომპანიების საქმიანობაზე და საბოლოოდ ქვეყანაში მომსახურების დაბალ ხარისხს ქმნის. უფრო მასშტაბურად რომ ვისაუბროთ, ცუდი მომსახურება ქვეყნის ეკონომიკურ მაჩვენებლებსაც ამცირებს, რადგან უკმაყოფილო მომხმარებელი იგივე მომსახურებას მეორედ აღარ იღებს და მცირდება კომპანიის საქმიანობის მასშტაბებიც.

სწორედ ამ პრობლემების მოსაგვარებლად, კომპანია „ჰოთსეილმა“ მომხმარებლის ინტერესების დაცვაზე ზრუნვა გააძლიერა და შექმნა მონიტორინგის სამსახური, რომელიც 2017 წლიდან გაძლიერებულ რეჟიმში მუშაობს არსებული ხარვეზების გამოსავლენად და აღმოსაფხვრელად. როგორც კომპანიაში განმარტავენ, მონიტორინგის სამსახური მხოლოდ ვაუჩერების გაყალბების ფაქტების გამოვლენას კი არ ისახავს მიზნად, არამედ ზოგადად ქვეყანაში სერვისის ხარისხის გაუმჯობესებისკენ არის მიმართული. „ჰოთსეილის“ პრინციპული გადაწყვეტილებაა, რომ გადაამოწმოს ყველა პარტნიორი კომპანიის სერვისი, გამოავლინოს და აღმოფხვრას ხარვეზები, გრძელვადიან პერსპექტივაში კი ხელი შეუწყოს ქვეყანაში მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებას.

მონიტორინგის სამსახური ხარისხის გადამოწმებას მისტიური მომხმარებლებლის პრინციპით ახორციელებს. მომხმარებლის აზრი ამ პროცესში გადამწყვეტია, ამიტომ ხდება როგორც კომპანიების გადამოწმება, ისე მომხმარებლების გამოკითხვა.

„ჰოთსეილში“ აღნიშნავენ, რომ მონიტორინგის სამსახურის მუშაობის შედეგი უკვე აშკარაა. გასულ წელს მონიტორინგის ჯგუფმა მიაგნო იმ დარღვევებს, რაც ფიქსირდებოდა კვების მიმართულებით. მაგალითად, რესტორნების უმრავლესობა ვაუჩერით მისულ მომხმარებელს სთავაზობდა შემცირებულ ულუფებს, რაც მომხმარებლის უფლებების უხეში დარღვევაა. ამის შემდეგ ჩატარდა კომპლექსური მუშაობა პრობლემის აღმოსაფხვრელად და მიმდინარე წელს მსგავსი პრეცედენტი არ დაფიქსირებულა.

მიღებულმა შედეგმა ნათლად დაგვანახა, რომ კომპანიებისა და მომხმარებლების ერთობლივი ჩართულობით სასურველი შედეგის მიღწევა ნამდვილად შესაძლებელია. სწორედ ამიტომ „ჰოთსეილი“ მოუწოდებს მომხმარებლებს, რომ ცუდი სერვისის მიღების ან ნებისმიერი სხვა სახით მათი უფლებების დარღვევის შემთხვევაში, აღნიშნული ინფორმაცია „ჰოთსეილს“ მიაწოდონ. კომპანიის მიზანია, არსებული პრობლემების მოგვარება მომსახურების ყველა მიმართულებში ისე, როგორც ეს კვების სფეროში მოხდა.