პირთა ნაწილი შესაძლოა, ტექინსპექტირების გაუვლელობის შემთხვევაში 2025 წლამდე აღარ დაჯარიმდეს

ტექნიკური ინსპექტირების გაუვლელობის შემთხვევაში ავტომობილით გზებზე მოძრაობისას პირებს სამართლებრივი პასუხისმგებლობა შესაძლოა, არ დაეკისროთ. აღნიშნული საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც ფრაქცია „ევროპული საქართველო-რეგიონებს“ ეკუთვნის, პარლამენტში უკვე წარდგენილია.

როგორც პროექტის განმარტებით ბარათშია აღნიშნული, ინსპექტირების პროცედურის სავალდებულო წესით გავლა ეკონომიკურ ტვირთს წარმოადგენს იმ პირებისთვის, რომლებიც ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით დასახლებულ პუნქტებს შორის დამაკავშირებელი გზებით მუნიციპალიტეტებში გადაადგილდებიან.

„ამასთან, ყურადსაღებია ის ფაქტი, რომ აღნიშნულ გზებზე გადაადგილდებიან ძირითადად კონკრეტულ ადამიანთა ჯგუფი, რომელთა შემოსავლის წყაროს წარმოადგენს სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. ტექდათვალიერების წარუმატებლად გავლის შემთხვევაში მათ შეექმნათ პრობლემები თავიანთი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მოხმარებასთან დაკავშირებით, რაც თავის მხრივ იწვევს მათი სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის შეფერხებასაც. ამასთან, გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ ზემოთ აღნიშნულ გზებზე მოძრაობისას საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევების რაოდენობა და სხვა პირების უსაფრთხოებისთვის საფრთხის შექმნის რისკი შედარებით დაბალია. შესაბამისად, ტექდათვალიერების სავალდებულო გავლის დაკანონების მიზანი, რომელიც ემსახურება ტექნიკურად გაუმართავი ავტომანქანების შედეგად გამოწვეული საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევების შემცირებას, ტექნიკური ინსპექტირების პროცედურის გავლის გარეშეც მიღწეულია იმ ტიპის გზებზე, რომლებიც სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის დროს გამოიყენება და ამავე დროს მუნიციპალიტეტებს და დასახლებულ პუნქტებს აკავშირებს ერთმანეთთან,“-აღნიშნულია განმარტებით ბარათში.

ამასთან, კანონპროექტის ავტორებს მიაჩნიათ, რომ ტექდათვალიერების წარუმატებლად გავლის შემთხვევაში კანონით დადგენილი სამართლებრივი პასუხისმგებლობა 2025 წლამდე არ უნდა დაეკისროს იმ ფიზიკურ პირებს, რომლებიც შესაბამისი სატრანსპორტო საშუალებით ადგილობრივი მნიშვნელობის გზებზე გადაადგილდებიან.

„კანონპროექტის მიღების შედეგად, 2025 წლის პირველ იანვრამდე ტექდათვალიერების გავლის ვალდებულება მოიხსნება და შესაბამისად არ დაჯარიმდებიან ფიზიკური პირები, თუ მსუბუქი ავტომობილით, მსუბუქი მისაბმელით ან მის გარეშე, გადაადგილდებიან:

  • მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ცენტრის ამავე მუნიციპალიტეტის დასახლებულ პუნქტებთან დამაკავშირებელ გზებზე;
  • დასახლებული პუნქტების საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშნვნელობის საავტომობილო გზებთან დამაკავშირებელ გზებზე;
  • მუნიციპალიტეტის დასახლებული პუნქტების ერთმანეთთან დამაკავშირებელ გზებზე;
  • განსაკუთრებული მნიშვნელობის კურორტების, დასვენებისა და ტურისტული ადგილების, სპორტული კომპლექსების, ისტორიული და კულტურული ძეგლების, სამეცნიერო ცენტრებისა და განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე სხვა ობიექტების მუნიციპალიტეტის პუნქტებთან (რომელთა ტერიტორიაზეც მდებარეობენ აღნიშნული ობიექტები) დამაკავშირებელ გზებზე;
  • თვითმმართველი ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის დასახლებულ პუნქტებში არსებულ საავტომობილო გზებზე, დედაქალაქის გარდა,“-აღნიშნულია პროექტის განმარტებით ბარათში.

თაია არდოტელი