რა დაემართა თქვენს "ფეისბუქსა" და "ინსტაგრამს"

„ფე­ის­ბუ­ქი“ და „ინ­სტაგ­რა­მი“ შე­ფერ­ხე­ბით მუ­შა­ობს.

უკვე მე­ო­რე დღეა, მომ­ხმა­რებ­ლე­ბის ნა­წილს სო­ცი­ა­ლურ ქსე­ლებ­ში შეს­ვლა სა­ერ­თოდ არ შე­უძ­ლია, ნა­წი­ლის­თვის კი ფო­ტო­ე­ბის ატ­ვირ­თვა და პოს­ტე­ბის გა­ზი­ა­რე­ბაა შე­ზღუ­დუ­ლი.

BBC წერს, რომ „ფე­ის­ბუ­ქის“ არ­სე­ბო­ბის მან­ძილ­ზე ეს ყვე­ლა­ზე დიდი ხარ­ვე­ზია, რომ­ლის სრუ­ლად აღ­მო­ფხვრა ჯერ კი­დევ ვერ შეძ­ლეს.

„ინ­სტაგ­რა­მის“ მომ­ხმა­რებ­ლე­ბის დიდ ნა­წილს ჯერ კი­დევ არ შე­უძ­ლია ფო­ტო­ე­ბის ნახ­ვა, „ფე­ის­ბუ­ქის“ მე­სინ­ჯე­რის დეს­კტო­პის ვერ­სია ასე­ვე არ ირ­თვე­ბო­და, თუმ­ცა მო­ბი­ლუ­რის აპ­ლი­კა­ცი­ის სა­შუ­ა­ლე­ბით შე­ტყო­ბი­ნე­ბე­ბის გაგ­ზავ­ნა შე­საძ­ლე­ბე­ლი იყო.

პრობ­ლე­მე­ბი შე­ექ­მნა „ფე­ის­ბუ­ქის“ კი­დევ ერთ აპ­ლი­კა­ცი­ას, WhatsApp-ს.

„ვი­ცით, რომ მომ­ხმა­რებ­ლე­ბის ნა­წილს პრობ­ლე­მე­ბი აქვს აპ­ლი­კა­ცი­ე­ბის მოხ­მა­რე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით. ვცდი­ლობთ, ხარ­ვე­ზი რაც შე­იძ­ლე­ბა მალე აღ­მოვ­ფხვრათ“, - და­წე­რა "ფე­ის­ბუქ­მა" "ტვი­ტე­რის" ოფი­ცი­ა­ლურ გვერ­დზე.

წყარო: ambebi.ge