ახალგაზრდულ პროექტებს ევროკავშირი 1 500 000 ევროთი დააფინანსებს

პროექტს „ახალგაზრდობა ცვლილებისათვის: უკეთესი უნარები უკეთესი მომავლისათვის“ ევროკავშირი 1 500 000 ევროთი დააფინანსებს, რომელსაც ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდ Save the Children International-თან ერთად განახორციელებს. ამის შესახებ ინფორმაციას ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი ავრცელებს.

მათივე ცნობით, პროექტით გათვალისწინებულია ახალგაზრდების დასაქმების ხელშეწყობა, რომლის ფარგლებშიც პირველი კონფერენცია „ახალგაზრდობის დასაქმება: გამოწვევები და მიდგომები“ უკვე ჩატარდა. კონფერენციის მონაწილეებმა შეიმუშავეს რეკომენდაციები, თუ როგორ შეიძლება, მოხდეს სოციალურ უნარებში არაფორმალური განათლების მომწოდებლებისა და დასაქმების სერვისების კოორდინაცია, ამ უნარებში არაფორმალური განათლების ინსტიტუციონალიზაციის გზები და ინტერნეტული პლატფორმის გამოყენებით ქსელური მუშაობის ხელშეწყობა დაინტერესებულ მხარეებს შორის.

ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდმა სოციალური მეწარმეობის პროექტების განსახორციელებლად, გრანტების სახით ოთხი არასამთავრობო ახალგაზრდული ორგანიზაციისთვის 329 545 ლარი უკვა გასცა.

„კვლევა სახელწოდებით - „ახალგაზრდების ზოგადი უნარების შესაბამისობა შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან“ Save the Children International-მა განახორციელა, რომლის სამიზნე ჯგუფს კახეთის, შიდა ქართლის, სამეგრელო-ზემო სვანეთის და მცხეთა მთიანეთის რეგიონების ახალგაზრდები შეადგენენ.

პროექტის მიზანია არაფორმალური განათლებისა და სოციალურ მეწარმეობაში ჩართვის გზით, სოციალურად დაუცველი ახალგაზრდების დასაქმების უნარიანობის ზრდის ხელშეწყობა“, - აღნიშნულია ინფორმაციაში.