„ლიტერატურული ავტობუსი“, ბევრი სიურპრიზი და საჩუქრები- „ბიბლუსი“ 11 წლის იუბილეს აქციებით აღნიშნავს

23 მა­ისს, 11 წლის იუ­ბი­ლეს „ბიბ­ლუ­სის“ მა­ღა­ზი­ა­თა ქსე­ლი თა­ვის მომ­ხმა­რე­ბელ­თან ერ­თად აღ­ნიშ­ნავს.

12:00-დან 17:00 სა­ა­თამ­დე თბი­ლის­ში იმოძ­რა­ვებს „ბიბ­ლუ­სის ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი ავ­ტო­ბუ­სი“ , რო­მე­ლიც გა­ჩერ­დე­ბა სხვა­დას­ხვა ლო­კა­ცი­ებ­ზე, სა­დაც ყვე­ლა­სათ­ვის საყ­ვა­რე­ლი სა­ხე­ე­ბი და ქარ­თვე­ლი მწერ­ლე­ბი შეხ­ვდე­ბი­ან ერ­თგულ მკი­თხვე­ლებს და სა­ჩუქ­რად გა­დას­ცე­მენ წიგ­ნებს. თქვენ შეხ­ვდე­ბით ტო­რე­სა მო­სის, გოგა ჩა­ნა­დირს, თეა ინა­სა­რი­ძეს, ელის დოდჯ­სონს, შო­რე­ნა ხუ­ხუ­ას, გი­ორ­გი ცხა­და­ძე­სა და ეთო ფურ­ცხვა­ნი­ძეს.

ერ­თად ავღ­ნიშ­ნოთ "ბიბ­ლუ­სის’’ და­ბა­დე­ბის დღე, შე­მოგ­ვი­ერ­თდით ვაქ­ცი­ოთ 23 მა­ი­სი დღე­სას­წა­უ­ლად! "ბიბ­ლუ­სის ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი ავ­ტო­ბუ­სი’’ შემ­დეგ ლო­კა­ცი­ებ­ზე გა­ჩერ­დე­ბა: გა­გა­რი­ნის მო­ე­და­ნი, ვაჟა-ფშა­ვე­ლა­ს ქ.47, ბიბ­ლუ­სი გა­ლე­რეა (ჭავ­ჭა­ვა­ძის ქ.7), თა­ვი­სუფ­ლე­ბის მო­ე­და­ნი, მეტ­რო ავ­ლა­ბა­რი, მეტ­რო მარ­ჯა­ნიშ­ვი­ლი, მეტ­რო ღრმა­ღე­ლე და მეტ­რო ახ­მე­ტე­ლი.

და­მა­ტე­ბი­თი ინ­ფორ­მა­ცი­ის­თვის გა­და­დით ბმულ­ზე

2008 წლი­დან "ბიბ­ლუს­მა’’ უამ­რა­ვი მკი­თხვე­ლი შე­მო­იკ­რი­ბა გარ­შე­მო და კი­თხვის მოყ­ვა­რუ­ლე­ბის­თვის ძა­ლი­ან მყუდ­რო გა­რე­მო შექ­მნა. ამის გამო, სა­ქარ­თვე­ლო­ში პირ­ველ მას­შტა­ბურ წიგ­ნე­ბის მა­ღა­ზი­ა­თა ქსე­ლად იქცა.

არა­ერ­თი სირ­თუ­ლის მი­უ­ხე­და­ვად კომ­პა­ნი­ამ დიდ წარ­მა­ტე­ბებს მი­აღ­წია, ეს ყვე­ლა­ფე­რი კი პირ­ველ რიგ­ში იმის დამ­სა­ხუ­რე­ბაა, რომ „ბიბ­ლუ­სი“ დღემ­დე უც­ვლე­ლად ახერ­ხებს ძვე­ლი ღი­რე­ბუ­ლე­ბე­ბით საქ­მი­ა­ნო­ბას. ის ზრუ­ნავს, რომ ქვეყ­ნის ნე­ბის­მი­ერ ნა­წილ­ში მცხოვ­რე­ბი ხალ­ხის­თვის წიგ­ნე­ბი ხელ­მი­საწ­ვდო­მი გა­ხა­დოს. ერ­თვე­ბა უამ­რავ საქ­ველ­მოქ­მე­დო პრო­ექ­ტში, ცდი­ლობს და­ეხ­მა­როს მო­მა­ვალ თა­ო­ბას სრულ­ფა­სო­ვა­ნი გა­ნათ­ლე­ბის მი­ღე­ბა­ში, ზრუ­ნავს გა­რე­მო­სა და მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ეროვ­ნუ­ლი ტრა­დი­ცი­ე­ბის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბა­ზე.

დღეს „ბიბ­ლუ­სი“ ერთ-ერთი უმ­სხვი­ლე­სი დამ­საქ­მე­ბე­ლია სა­ქარ­თვე­ლო­ში და ქვეყ­ნის მას­შტა­ბით უკვე 62 ფი­ლი­ა­ლით არის წარ­მოდ­გე­ნი­ლი.