ვინ არის პირველი ქართველი, ვინც ერთ-ერთ უმსხვილეს კომპანიაში eBay-ში იმუშავებს

თა­ვი­სუ­ფა­ლი უნი­ვერ­სი­ტე­ტის მა­თე­მა­ტი­კი­სა და კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი მეც­ნი­ე­რე­ბე­ბის სკო­ლის სტუ­დენ­ტი, 22 წლის ანა გურ­გე­ნი­ძე პირ­ვე­ლი ქარ­თვე­ლია, ვინც ერთ-ერთ უმ­სხვი­ლეს კომ­პა­ნი­ა­ში eBay-ში იმუ­შა­ვებს.

რა ეტა­პე­ბი გა­ი­ა­რა ანამ, ვიდ­რე eBay სამ­სა­ხურს შეს­თა­ვა­ზებ­და, ამის შე­სა­ხებ იგი AMBEBI.GE-ს ესა­უბ­რა.

- რო­გორ მოხ­ვდი eBay-ში და რა პო­ზი­ცი­ა­ზე იმუ­შა­ვებ?

- eBay-ის ბერ­ლი­ნის ოფის­ში ოთხი თვით Software Engineer-ის პო­ზი­ცი­ა­ზე ვი­მუ­შა­ვებ. მათ მიერ გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბულ ვა­კან­სი­ა­ზე შარ­შან გა­ნა­ცხა­დი გავ­გზავ­ნე და მა­ლე­ვე და­მი­კავ­შირ­დნენ. ოქ­ტომ­ბრი­დან დღემ­დე რამ­დე­ნი­მე გა­სა­უბ­რე­ბა გა­ვი­ა­რე და თი­თო­ე­უ­ლი ახა­ლი ეტა­პის დროს საკ­მა­ოდ ვნერ­ვი­უ­ლობ­დი. დიდი კონ­კუ­რენ­ცია იყო, თა­ნაც eBay-ის ბერ­ლი­ნის ოფის­ში სულ 100 ადა­მი­ა­ნი მუ­შა­ობს, მათ­გან მხო­ლოდ 35-ია პროგ­რა­მის­ტი. გა­სა­უბ­რე­ბა ტექ­ნი­კუ­რი ამო­ცა­ნე­ბის ამოხ­სნას გუ­ლის­ხმობ­და და, რო­გორც აღ­მოჩ­ნდა, ყვე­ლა­ფერს წარ­მა­ტე­ბით გა­ვარ­თვი თავი.

- რო­გორ ფიქ­რობ, ცოდ­ნის გარ­და კი­დევ რა­ტომ შე­გარ­ჩი­ეს?

- ვფიქ­რობ, შერ­ჩე­ვის პრო­ცეს­ში ჩემი სა­მუ­შაო გა­მოც­დი­ლე­ბაც და­მეხ­მა­რა. ბოლო წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში სა­ქარ­თვე­ლო­ში რამ­დე­ნი­მე კარგ კომ­პა­ნი­ა­ში ვი­მუ­შა­ვე (TBC Bank, Realtyna, Hand4Help). ახლა ჩემს მე­გობ­რებ­თან ერ­თად სტარ­ტაპ "ძი­ა­ლოგ­ზე" ვმუ­შა­ობ, რო­მე­ლიც ქარ­თულ ბა­ზარ­ზე მალე გა­მოჩ­ნდე­ბა.

- ამ­ჟა­მად ოთხი თვით მი­დი­ხარ სა­მუ­შა­ოდ, დი­დია შან­სი, რომ გრძელ­ვა­დი­ა­ნი კონ­ტრაქ­ტი გა­გი­ფორ­მონ...

- დიახ, ახლა მხო­ლოდ ოთხი თვით მივ­დი­ვარ. სტა­ჟი­რე­ბის წარ­მა­ტე­ბით დას­რუ­ლე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში, უნი­ვერ­სი­ტე­ტის დამ­თავ­რე­ბის შემ­დეგ, შე­საძ­ლოა, სრულ გა­ნაკ­ვეთ­ზე მუ­შა­ო­ბაც შე­მომ­თა­ვა­ზონ.

წყარო: ambebi.ge