„ვენეტო დიზაინი“ - ადგილი, სადაც ყველაფერია თქვენი აბაზანისა და სამზარეულოს უმაღლესი სტანდარტებით მოსაწყობად

10:38 / 16-07-2019 თუ გა­და­წყვი­ტეთ, რომ თქვე­ნი სა­ა­ბა­ზა­ნო და სამ­ზა­რე­უ­ლო იდე­ა­ლუ­რად დახ­ვე­წი­ლი და ხა­რის­ხი­ა­ნი იყოს, მა­შინ არ­ჩე­ვა­ნი „ვე­ნე­ტო დი­ზა­ინ­ზე“ უნდა შე­ა­ჩე­როთ. სულ რა­ღაც ოთხი თვის წინ გახ­სნილ შო­უ­რუმ­ში სრულ­ყო­ფი­ლა­დაა წარ­მოდ­გე­ნი­ლი იტა­ლუ­რი და ეს­პა­ნუ­რი წარ­მო­ე­ბის ყვე­ლა ნივ­თი თუ დე­ტა­ლი, რო­მე­ლიც აბა­ზა­ნი­სა და სამ­ზა­რე­უ­ლოს მო­სა­წყო­ბა­დაა სა­ჭი­რო. საშ­ხა­პე კა­ბი­ნე­ბი და აბა­ზა­ნის ნი­ჟა­რე­ბი, კე­რა­მი­კი­სა და გრა­ნი­ტის ფი­ლე­ბი, უნი­ტა­ზი­სა და ხელ­სა­ბა­ნე­ბის ფარ­თო არ­ჩე­ვა­ნი, ონ­კა­ნე­ბი, შემ­რე­ვე­ბი, შხა­პი­სა და შე­კი­დუ­ლი უნი­ტა­ზის სის­ტე­მე­ბი, სა­ა­ბა­ზა­ნო­სა და სამ­ზა­რე­უ­ლოს ავე­ჯი, აქ­სე­სუ­ა­რე­ბი და დე­კო­რა­ცი­ე­ბი. აღ­მა­შე­ნებ­ლის ხე­ივ­ნის 38 ნო­მერ­ში, „ვე­ნე­ტო დი­ზა­ინ­ში“ მი­სუ­ლებს გე­მოვ­ნე­ბით გა­წყო­ბი­ლი, ულა­მა­ზე­სი სე­ტე­ბი დაგ­ხვდე­ბათ, რაც ძა­ლი­ან და­გეხ­მა­რე­ბათ არ­ჩე­ვა­ნის გა­კე­თე­ბა­ში.

„ვე­ნე­ტო დი­ზა­ი­ნი“ ქარ­თულ ბა­ზარ­ზე ოთხი თვის წინ გა­მოჩ­ნდა, თუმ­ცა მომ­ხმა­რებ­ლებ­ში უკვე საკ­მა­ოდ მა­ღა­ლი ინ­ტე­რე­სით სარ­გებ­ლობს. შო­უ­რუმ­ში წარ­მოდ­გე­ნი­ლია იშ­ვი­ა­თი, მო­დუ­რი, ყვე­ლა­ზე მას­შტა­ბუ­რი ზო­მი­სა და ფორ­მის ფი­ლე­ბი, რომ­ლი­თაც შეძ­ლებთ მა­სი­უ­რი კედ­ლის, ია­ტა­კის ან ზე­და­პი­რის მო­პირ­კე­თე­ბას. სა­სურ­ვე­ლი ტექ­სტუ­რი­სა და ფე­რის არ­ჩე­ვა ასე­ვე შეკ­ვე­თით, კა­ტა­ლო­გის დახმარე­ბი­თაც შე­გიძ­ლი­ათ. „ვე­ნე­ტო დი­ზა­ი­ნი “ ორ­მოც­და­ხუ­თამ­დე იტა­ლი­ურ და ეს­პა­ნუ­რი ბრენ­დის პრო­დუქ­ცი­ით მა­რაგ­დე­ბა და ყვე­ლა მათ­გა­ნი ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი ხელ­წე­რით გა­მო­ირ­ჩე­ვა.

რაც შე­ე­ხე­ბა სამ­ზა­რე­უ­ლოს ხაზს „ვე­ნე­ტო დი­ზა­ინ­ში“ მხო­ლოდ იტა­ლი­ურ გა­მორ­ჩე­ულ და დახ­ვე­წი­ლი დი­ზა­ი­ნის მქო­ნე ავეჯს შეხ­ვდე­ბით. შო­უ­რუმ­ში წარ­მოდ­გე­ნი­ლია ერ­თმა­ნეთ­თან გე­მოვ­ნე­ბით შე­ხა­მე­ბუ­ლი დე­ტა­ლე­ბი, რაც იდე­ა­ლუ­რია სა­ი­ლუსტრა­ცი­ოდ და ზუს­ტად წარ­მო­ა­ჩენს ყვე­ლა იმ წვრილ­მანს, რაც ოთა­ხის მო­სა­წყო­ბად დაგ­ჭირ­დე­ბათ. ხოლო იმ შემ­თხვე­ვა­ში, თუ არ­ჩე­ვა­ნის გა­კე­თე­ბა გა­გიჭრ­დე­ბათ კვა­ლი­ფი­ცი­ურ რჩე­ვას გუ­ლის­ხმი­ე­რი თა­ნამ­შრომ­ლე­ბი­სა და „ვე­ნე­ტოს“ დი­ზა­ი­ნე­რე­ბის­გან მი­ი­ღებთ.

რე­მონ­ტის­თვის აქ­ტი­ურ პე­რი­ოდ­ში „ვე­ნე­ტო დი­ზა­ი­ნი“ ყო­ველ­თვის ით­ვა­ლის­წი­ნებს მომ­ხმა­რე­ბე­ლის სურ­ვი­ლებს და გან­სა­კუთ­რე­ბულ ფას­დაკ­ლე­ბებს სთა­ვა­ზობს შო­უ­რუმ­ში წარ­მოდ­გე­ნილ ყვე­ლა კო­ლექ­ცი­ა­ზე.

იმ შემ­თხვე­ვა­ში თუ „ვე­ნე­ტო­ში“ მის­ვლას ვერ ახერ­ხებთ, გა­ით­ვა­ლის­წი­ნეთ, „თბი­ლი­სი მო­ლის“ მთა­ვარ ატ­რი­უმ­ში დგას სტენ­დი, სა­დაც შეძ­ლებთ და­ათ­ვა­ლი­ე­როთ ორი­გი­ნა­ლუ­რი, მო­სა­ხერ­ხე­ბე­ლი და ეკო­ლო­გი­უ­რად სუფ­თა მა­სა­ლის­გან დამ­ზა­დე­ბუ­ლი პრო­დუქ­ცია, რო­მელ­საც „ვე­ნე­ტო დი­ზა­ი­ნი“ თა­ვის მომ­ხმა­რე­ბელს სთა­ვა­ზობს.

Facebook: https://www.facebook.com/design.veneto/

მის: აღ­მა­შე­ნებ­ლის ხე­ი­ვა­ნი 38.

R