"ერთ ჭამაზე 26 ხინკალი მიჭამია" - ესპანელი შეფ-მზარეული ქართულ სამზარეულოზე და შემწვარი გოჭის დაჭრის უჩვეულო მეთოდი

სას­ტუმ­რო­ში Holiday Inn Telavi-მ ეს­პა­ნელ შეფ მზა­რე­ულს ალან გონ­სა­ლესს უმას­პინ­ძლა. სამ­ზა­რე­უ­ლოს ეს­პა­ნელ­მა ჯა­დო­ქარ­მა გულ­დას­მით შე­ის­წავ­ლა ქარ­თუ­ლი სამ­ზა­რე­უ­ლო, შე­იყ­ვა­რა და სი­ახ­ლე­ე­ბიც შე­ი­ტა­ნა ჩვენს კერ­ძებ­ში.

გა­სულ კვი­რას წარ­მა­ტე­ბულ­მა, თა­ვის საქ­მე­ზე უზო­მოდ შეყ­ვა­რე­ბულ­მა, მსოფ­ლი­ოს ერთ-ერ­თმა სა­უ­კე­თე­სო შეფ-მზა­რე­ულ­მა სა­უ­ცხოო კუ­ლი­ნა­რუ­ლი შოუ წარ­მო­ად­გი­ნა - გემ­რი­ე­ლად შებ­რა­წუ­ლი გოჭი არა და­ნით, არა­მედ თეფ­შით დაჭ­რა!

აბ­დეს­ლამ გონ­სა­ლე­სი (Abdeslam E. Gonzalez) AMBEBI.GE-ს სა­კუ­თარ პრო­ფე­სი­ა­ზე, ქარ­თულ და ეს­პა­ნურ სამ­ზა­რე­უ­ლო­ზე, სა­კუ­თარ მიღ­წე­ვებ­სა და თეფ­შით დაჭ­რი­ლი გო­ჭის სა­ი­დუმ­ლო­ზე ექ­სკლუ­ზი­უ­რად ესა­უბ­რა.

- მზა­რე­უ­ლო­ბა ჩემი პრო­ფე­სი­აა და წლე­ბია, სამ­ზა­რე­უ­ლო­ში ვსაქ­მი­ა­ნობ... ყვე­ლა­ფე­რი კი იმით და­ი­წყო, რომ ჩემს ოჯახს ეს­პა­ნეთ­ში, კერ­ძოდ, ან­და­ლუ­ზი­ა­ში სა­რეს­ტორ­ნო ბიზ­ნე­სი ჰქონ­და. ძა­ლი­ან ღრმა ბავ­შვო­ბი­დან მახ­სოვს, რომ ჩე­მე­ბი ჩარ­თუ­ლე­ბი იყ­ვნენ ამ ბიზ­ნეს­ში და მეც პა­ტა­რა ასა­კი­დან­ვე ვსაქ­მი­ა­ნობ­დი. მოკ­ლედ, ეს პრო­ფე­სია ბავ­შვო­ბი­დან შე­მიყ­ვარ­და.

შემ­დეგ უკვე კუ­ლი­ნა­რი­უ­ლი და გას­ტრო­ნო­მი­უ­ლი მი­მარ­თუ­ლე­ბით გა­დავ­წყვი­ტე სწავ­ლის გაგ­რძე­ლე­ბა სპე­ცი­ა­ლურ სკო­ლა­სა და უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში“ - გვე­უბ­ნე­ბა ალა­ნი, რო­მე­ლიც დღეს­დღე­ო­ბით კომ­პა­ნი­ია HCI Hotel Collection International-ის კორ­პო­რა­ტი­უ­ლი F&B დი­რექ­ტო­რია, რაც იმას ნიშ­ნავს, რომ კომ­პა­ნი­ა­ში კვე­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბით არ­სე­ბულ ყვე­ლა პრო­ექტს ის მარ­თავს.

ზო­გა­დად კი ეს არის კომ­პა­ნია, რო­მე­ლიც მარ­თავს ბევრ სას­ტუმ­როს რო­გორც ეს­პა­ნეთ­ში, ასე­ვე - სა­ქარ­თვე­ლო­ში. ჩვენ­თან 2 სას­ტუმ­რო აქვს: ერთი თე­ლავ­ში და მე­ო­რე - ქუ­თა­ის­ში „ბესტ ვეს­ტერნ ქუ­თა­ი­სი“. ცნო­ბი­ლი შეფი სწო­რედ ამ ქსე­ლის მეშ­ვე­ო­ბით აღ­მოჩ­ნდა სა­ქარ­თვე­ლო­ში და ახლა თა­ვის გა­მოც­დი­ლე­ბას უზი­ა­რებს კოლ­გებს და მას­ტერკლა­სებს უტა­რებს მათ.

რას შე­ე­ხე­ბა შემ­წვარ გოჭს და მის უჩ­ვე­უ­ლო მე­თო­დით, თეფ­შით დაჭ­რას, ამ პრო­ცე­სის სა­ნა­ხა­ო­ბად ქცე­ვა­ზე კი აი, რას გვე­უბ­ნე­ბა გონ­სა­ლე­სი:

"იდეა ჩემი არ არის, ეს ეს­პა­ნე­თის ერთ-ერთი რე­გი­ო­ნის ერ­თგვა­რი ტრა­დი­ცი­აა. ამ­ბა­ვი ასე­თია: სე­გო­ვი­ის ერთ-ერთ რეს­ტო­რან­ში რა­ტომ­ღაც ერთხელ დანა არ აღ­მოჩ­ნდა და შემ­წვა­რი გო­ჭის თეფ­შით დაჭ­რა მო­უხ­დათ. სხვა დროს, მას ცხა­დია, და­ნით ჭრიდ­ნენ. უბ­რა­ლოდ, იმ მო­მენ­ტში რად­გან დანა არ ჰქონ­დათ, ერ­თა­დერ­თი გა­მო­სა­ვა­ლი თეფ­ში აღ­მოჩ­ნდა. თან, მზა­რე­ულ­მა იცო­და, რომ ის იყო ძა­ლი­ან რბი­ლი ხორ­ცი და ზუს­ტად ამი­ტო­მაც გა­და­წყვი­ტა ის თეფ­შით და­ე­ნა­წი­ლე­ბი­ნა. ეს ამ­ბა­ვი მერე ისე მო­ე­წო­ნათ, უკვე იმ რე­გი­ონ­ში წე­სად აქ­ცი­ეს და ტრა­დი­ცი­ას ასე ჩა­ე­ყა­რა სა­ფუძ­ვე­ლი.

სა­ნამ ღუ­მელ­ში შე­იდ­გმე­ბა, გოჭი 24 სა­ა­თის გან­მავ­ლო­ბა­ში მუ­შავ­დე­ბა, ზავ­დე­ბა სუ­ნე­ლე­ბით, სხვა­დას­ხვა ეტაპს გა­დის. ბო­ლოს უნდა ცხი­მი და ნი­ო­რი. ორი­ვე მხრი­დან შეწ­ვას კი საათ-ნა­ხე­ვა­რი სჭირ­დე­ბა.

- თეფშს, რომ­ლი­თაც გოჭს ჭრით, ბო­ლოს ია­ტაკ­ზე აგ­დებთ და ამ­ტვრევთ. რა­ტომ? და­ახ­ლო­ე­ბით რამ­დე­ნი თეფ­ში გექ­ნე­ბათ ასე და­ლე­წი­ლი?

- ძა­ლი­ან ბევ­რი... თეფ­ში ბო­ლოს ეფექ­ტის­თვის ტყდე­ბა, თან, რო­გორც ამ­ბო­ბენ, ამას ბედ­ნი­ე­რე­ბა მო­აქ­ვსო...

- ტრა­დი­ცი­ებს თუ მივ­ყვე­ბით - თეფ­ში ჩვენ­თა­ნაც ტყდე­ბო­და, ოღონდ, არა ხორ­ცის დაჭ­რის შემ­დეგ, მა­შინ, როცა სი­ძეს პა­ტარ­ძა­ლი ოჯახ­ში პირ­ვე­ლად შე­ყავ­და. ოჯა­ხის წევ­რე­ბი წყვილს კარ­თან თეფშს უდებ­დნენ, რო­მე­ლიც ორი­ვეს ერ­თად უნდა და­ემტვრია და ესეც ბედ­ნი­ე­რე­ბის­თვის...

- რა სა­ინ­ტე­რე­სოა... ჩემს საქ­მი­ა­ნო­ბას თუ და­ვუბ­რუნ­დე­ბით, ჩემი სამ­სა­ხუ­რი რე­ა­ლუ­რად ჩემი გრძნო­ბე­ბია, ჩემი ნა­წი­ლია. მას­ში ასე­ვე მუდ­მი­ვად ვსწავ­ლობ და მინ­და, ეს სწავ­ლის პრო­ცე­სი სულ მქონ­დეს. მზა­რე­უ­ლო­ბა და სამ­ზა­რე­უ­ლო ჩემი ცხოვ­რე­ბის წე­სია... ამას­თან, ჩემი გა­რე­მო, მე­გობ­რე­ბის უმე­ტე­სო­ბაც მზა­რე­უ­ლე­ბი არი­ან. მე ამით ვცხოვ­რობ, ვარ­სე­ბობ.

- ეს­პა­ნუ­რი სამ­ზა­რე­უ­ლოს ღირ­სე­ბებ­ზე რას გვე­ტყვით?

- მრა­ვალ­ფე­როვ­ნე­ბა ახა­სი­ა­თებს, მარ­თლა ძა­ლი­ან მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი გას­ტრო­ნო­მია გვაქვს. ჩრდი­ლო­ე­თი სამ­ხრე­თის­გან გან­სხვავ­დე­ბა. სამ­ხრე­თულ კერ­ძებ­ში მეტი თევ­ზი, ზღვის პრო­დუქ­ტია გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი.

ჩრდი­ლო­ეთ­ში ბოსტნე­უ­ლი­სა და მარ­ცვლე­უ­ლი კულ­ტუ­რე­ბის კერ­ძებს შეხ­ვდე­ბით, ამას არ­სე­ბუ­ლი კლი­მა­ტი გა­ნა­პი­რო­ბებს. ალი­კან­ტე­სა და ვა­ლენ­სი­ას გა­მორ­ჩე­უ­ლად მრა­ვალ­ფე­როვ­ნე­ბა ახა­სი­ა­თებს.

- ქარ­თულ­მა სამ­ზა­რე­უ­ლომ მოგ­ხიბ­ლათ?

- ერთ ჭა­მა­ზე ჯერ მხო­ლოდ 26 ხინ­კა­ლი მაქვს ნა­ჭა­მი, მინ­და ეს რი­ცხვი 30-მდე გავ­ზარ­დო - ასე­თი მი­ზა­ნი მაქვს! ხინ­კა­ლი სა­ო­ცა­რი კერ­ძია და ძა­ლი­ან მიყ­ვარს. ასე­ვე მიყ­ვარს ხა­ჭა­პუ­რი, გან­სა­კუთ­რე­ბით, აჭა­რუ­ლი. ქათ­მის მწვა­დი მომ­წონს და სა­ერ­თოდ, ნე­ბის­მი­ე­რი ხორ­ცის ქარ­თუ­ლად შემ­წვა­რი მწვა­დი, ვერ და­ვი­ვი­წყებ ასე­ვე ღვი­ნოს, მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ ჩვენც გემ­რი­ე­ლი ღვი­ნო გვაქვს.

სა­ნამ სა­ქარ­თვე­ლო­ში ჩა­მო­ვი­დო­დი, მა­ნამ­დე ვი­ცო­დი, რომ კავ­კა­სი­ა­ში არ­სე­ბობ­და ასე­თი ქვე­ყა­ნა. სა­ქარ­თე­ლოს გემ­რი­ელ კერ­ძებ­ზე კი აზერ­ბა­ი­ჯან­ში ყოფ­ნი­სას შე­ვი­ტყე, რომ კავ­კა­სი­ა­ში ყვე­ლა­ზე ცნო­ბი­ლია ქარ­თუ­ლი სამ­ზა­რე­უ­ლო. ყვე­ლა ჩვენს მე­ზო­ბელს სა­ქარ­თვე­ლოს კერ­ძე­ბი მოს­წონს და ბევ­რმა იცის ჩემს ირ­გვლივ, რომ შე­სა­ნიშ­ნა­ვი კერ­ძე­ბი გაქვთ სა­ქარ­თვე­ლო­ში და ამი­ტომ კი­დევ უფრო გა­მიჩ­ნდა ინ­ტე­რე­სი მეს­წავ­ლა.

- რა და­ა­მა­ტეთ ან შეს­ძი­ნეთ მას?

- დე­სერტ პა­ნა­კო­ტას ტრა­დი­ცი­უ­ლი ქარ­თუ­ლი დე­სერ­ტი ფე­ლა­მუ­ში და­ვუ­მა­ტე, ერთ ინ­გრე­დი­ენ­ტად გა­მო­ვი­ყე­ნე. ეს არის ევ­რო­პუ­ლი დე­სერ­ტი, ქარ­თუ­ლი ელე­მენ­ტით და კარ­გი მიქ­სი გა­მო­დის. ახლა მო­რიგ ასეთ კერძზე ვფიქ­რობ, ტკბი­ლი ხინ­კლის გა­კე­თე­ბა მინ­და და ჯერ­ჯე­რო­ბით ლა­ბო­რა­ტო­რი­ა­ში ვა­ტა­რებ დაკ­ვირ­ვე­ბას. გულ­სარ­თი იქ­ნე­ბა შო­კო­ლა­დი, ან - ხილი.

ასე­ვე ჭა­ჭით შევ­ქმე­ნი რამ­დე­ნი­მე კოქ­ტე­ი­ლი - „ჭაჭა მისუ“, „ჭაჭა რიტა“, მარ­გა­რი­ტა ჭა­ჭით ჩა­ვა­ნაც­ვლე - მთა­ვა­რი ინ­გრე­დი­ენ­ტი არის ჭაჭა. ერთ-ერთს „თე­ლა­ვის და­ი­სი“ და­ვარ­ქვი, იმი­ტომ, რომ „აისი“ მა­ნამ­დე მაქვს შექ­მნი­ლი. შემ­დეგ შოუს, რო­მე­ლიც აქ მექ­ნე­ბა, „პა­ე­ლია შოუს“ და­ვარ­ქმევ.

- ეს რას ნიშ­ნავს?

პა­ე­ლია მთელს მსოფ­ლი­ო­შია ცნო­ბი­ლი - ბრინ­ჯის, წი­თე­ლი ტკბი­ლი წი­წა­კის, ქათ­მის ხორ­ცი­სა და ზღვის პრო­დუქ­ტე­ბის მიქ­სია და მისი მას­ტერკლა­სი იქ­ნე­ბა წარ­მოდ­გე­ნი­ლი... ასე რომ, "პა­ე­ლი­ამ­დე" გემ­შვი­დო­ბე­ბით...

რაც შე­ე­ხე­ბა გო­ჭის დაჭ­რის მას­ტერკლასს, მის და­წყე­ბამ­დე Holiday Inn Telavi-ის სტუმ­რებს თე­ლა­ვის ღვი­ნის მარ­ნის ღვი­ნო­ე­ბის დე­გუს­ტა­ცი­ა­ზე უმას­პინ­ძლეს.

სას­ტუმ­რო­დან ულა­მა­ზე­სი ალაზ­ნის ვე­ლი­სა და კავ­კა­სი­ო­ნის პა­ნო­რა­მუ­ლი ხე­დე­ბი იშ­ლე­ბა. მოწ­ვე­ულ სტუმ­რებს ქარ­თულ რეს­ტო­რან­ში "ბა­ტონ­თან" გა­უ­მა­პინ­ძლდნენ, რო­მე­ლიც XIX სა­უ­კუ­ნის ის­ტო­რი­ულ შე­ნო­ბა­შია გან­თავ­სე­ბუ­ლი, თე­ლა­ვის ცენ­ტრში, კა­ხე­თის რე­გი­ო­ნის დე­და­ქა­ლაქ­ში, რო­მე­ლიც ცნო­ბი­ლია გა­მორ­ჩე­უ­ლი ღვი­ნის კულ­ტუ­რით.