როგორია საშუალო ხელფასი ბიზნეს სექტორში

2019 წლის II კვარტალში ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 687.9 ათასი კაცით განისაზღვრა, რაც გასული წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელს 4.8%-ით აღემატება. 2018 წელს ბიზნეს სექტორში 656,5 ათასი ადამიანი მუშაობდა.

საქსტატის მონაცემებით, 2019 წლის II კვარტალში დასაქმებულთა მთლიანი რაოდენობიდან 41.1% ქალია, ხოლო 58.9% - კაცი.

ამასთან, დასაქმებულთა 36.5% მსხვილ ბიზნესზე მოდის, 21.4% - საშუალოზე, ხოლო დარჩენილი 42.1% - მცირე ბიზნესზე.

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, დაქირავებულთა მთლიანმა რაოდენობამ 646.0 ათასი კაცი შეადგინა (გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით - 4.0 %-ით მეტი).

რაც შეეხება ანაზღაურებას, 2019 წლის II კვარტალში საშუალო თვიური ხელფასი ბიზნეს სექტორში 1 241.1 ლარს გაუტოლდა (გასული წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელთან შედარებით გაზრდილია 90.7 ლარით), მათ შორის ქალების ხელფასმა - 946.1 ლარი შეადგინა (გასული წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელთან შედარებით გაიზარდა 73.2 ლარით).

საწარმოთა ზომის მიხედვით საშუალო თვიური ხელფასი შემდეგნაირია:

• მსხვილი ბიზნესი – 1 251.0 ლარი,

• საშუალო ბიზნესი – 1 407.7 ლარი,

• მცირე ბიზნესი – 1 132.6 ლარი.

საქსტატის მონაცემებით, 2019 წლის II კვარტალში დასაქმებულთა რაოდენობის მიხედვით, ბიზნეს სექტორში ვაჭრობის (საბითუმო და საცალო ვაჭრობა; ავტომობილების და მოტოციკლების რემონტი), დამამუშავებელი მრეწველობისა და ჯანდაცვის და სოციალური მომსახურების საქმიანობების დარგები ლიდერობენ (შესაბამისად 26.2 %, 12.7 % და 10.3%-იანი წილებით). თუმცა, სტრუქტურაში მნიშვნელოვანი წილი მოდის მშენებლობის (10.0%), ტრანსპორტისა და დასაწყობების (8.1%) და განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფის და საკვების მიწოდების საქმიანობების დარგის საწარმოებზეც (5.6%).

ნინი ქეთელაური