ჭუბერის მცხოვრებლები ხეობის განსაკუთრებულ ტურისტულ პოტენციალზე საუბრობენ

დიდი პო­ტენ­ცი­ა­ლი აქვს აქ ტუ­რიზმს. არაჩ­ვე­უ­ლებ­რი­ვი ხე­ო­ბაა თა­ვი­სი ბუ­ნებ­რი­ვი ტბე­ბით, ბუ­ნე­ბით, რაც ტუ­რის­ტე­ბის­თვის სა­ინ­ტე­რე­სოა,- ამის შე­სა­ხებ „ინ­ტერპრეს­ნი­უსს“ ჭუ­ბე­რის ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ულ ერ­თე­ულ­ში მდე­ბა­რე სა­ო­ჯა­ხო სას­ტუმ­რო „ტი­ტას“ მფლო­ბელ­მა გია ვიბ­ლი­ან­მა გა­ნუ­ცხა­და.

ვიბ­ლი­ა­ნი და სხვა ად­გი­ლობ­რი­ვე­ბი ხე­ო­ბის ტუ­რის­ტულ მიმ­ზიდ­ვე­ლო­ბა­ზე სა­უბ­რო­ბენ და აცხა­დე­ბენ, რომ მათ ძი­რი­თა­დად უცხო­ე­ლი სტუმ­რე­ბი ჰყავთ და ბევ­რმა ქარ­თველ­მა მეს­ტი­ის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტეტ­ში მდე­ბა­რე ულა­მა­ზე­სი ხე­ო­ბის შე­სა­ხებ არა­ფე­რი იცის.

გია ვიბ­ლი­ა­ნი, რო­მელ­საც ნენ­სკრას ხე­ო­ბა­ში სა­ო­ჯა­ხო სას­ტუმ­რო 2008 წლი­დან აქვს, ტუ­რის­ტე­ბის სიმ­წი­რე­ზე სა­უბ­რობს, მისი თქმით 40 ტუ­რის­ტის მას­პინ­ძლო­ბა და მათ­თვის სამ­ჯე­რა­დი კვე­ბის შე­თა­ვა­ზე­ბა შე­უძ­ლია, თუმ­ცა მისი სას­ტუმ­რო ძი­რი­თა­დად სს „ნენკრა ჰიდ­როს“ თა­ნამ­შრომ­ლე­ბით და სტუმ­რე­ბი­თაა დატ­ვირ­თუ­ლი.

„სას­ტუმ­რო 2008 წელს გავ­ხსე­ნი. მა­შინ არც ჰე­სის მშე­ნებ­ლო­ბა­ზე იყო სა­უ­ბა­რი და არც ტუ­რიზ­მი იყო გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლი. სას­ტუმ­როს გახ­სნა იმი­ტომ გა­დავ­წყვი­ტე, რომ არ იყო ჩვენს ხე­ო­ბა­ში სას­ტუმ­რო და დიდი პო­ტენ­ცი­ა­ლი აქვს აქ ტუ­რიზმს. ტუ­რის­ტე­ბი მო­დი­ან, მაგ­რამ ძა­ლი­ან იშ­ვი­ა­თად. ჩემი აზ­რით, სა­ჭი­როა რეკ­ლა­მა, რომ მეტ­მა ადა­მინ­მა შე­ი­ტყოს ამ ად­გი­ლე­ბის შე­სა­ხებ,“ - აცხა­დებს გია ვიბ­ლი­ა­ნი.

ხე­ო­ბა­ში მეტი ტუ­რის­ტის ხილ­ვის სურ­ვილს გა­მოთ­ქვამს, 20 ადა­მინ­ზე გათ­ვლი­ლი სა­ო­ჯა­ხო სას­ტუმ­რო „ნენ­სკრას“ მფლო­ბე­ლი მე­ლორ ცინ­დე­ლი­ა­ნი. მისი თქმით, ძი­რი­თა­დად უცხო­ე­ლი სტუმ­რე­ბი ჰყავს და ბევ­რმა ქარ­თველ­მა არც კი იცის იმ სა­ო­ცა­რი ბუ­ნე­ბის შე­სა­ხებ, რო­მე­ლიც მეს­ტი­ის­კენ მი­მა­ვალ გზა­ზე, ნენ­სკრას ხე­ო­ბა­შია.

„6-7 წე­ლია, რაც ტუ­რის­ტებს ვმას­პინ­ძლობთ. ინ­ტენ­სი­უ­რად არ გვყავს სტუმ­რე­ბი. სა­ზღვარ­გა­რე­თი­დან გვყავს ხოლ­მე ტუ­რის­ტე­ბი: ამე­რი­კი­დან, ის­რა­ე­ლი­დან , ირა­ნი­დან, ჩე­ხე­თი­დან , უკ­რა­ი­ნი­დან, რუ­სე­თი­დან. ვი­სურ­ვებ­დი მეტი ტუ­რის­ტი გყავ­დეს, ამის­თვის სა­ჭი­როა ის ყვე­ლა­ფე­რი გა­კეთ­დეს, რაც ტუ­რის­ტებს სჭირ­დე­ბათ, მო­წეს­რიგ­დეს შიდა გზე­ბი და ტუ­რის­ტებს შე­სა­ბა­მი­სი მომ­სა­ხუ­რე­ბა შევ­თა­ვა­ზოთ. აქ ტუ­რიზმს კარ­გი პერ­სპექ­ტი­ვა აქვს. ტუ­რის­ტე­ბის მოძ­რა­ო­ბა მზარ­დია და ეს არის შე­მო­სავ­ლის დიდი წყა­რო ,“-აცხა­დებს მე­ლორ ცინ­დე­ლი­ა­ნი.

მი­სი­ვე თქმით, ნენ­სკრა­ში მოხ­ვედ­რილ ტუ­რის­ტებს გან­სა­კუთ­რე­ბით მოს­წონთ ბუ­ნე­ბა. რაც შე­ე­ხე­ბა იმას, თუ რა ხდის ნენ­სკრას ხე­ო­ბას ტუ­რის­ტუ­ლად მიმ­ზიდ­ველს , მე­ლორ ცინ­დე­ლი­ა­ნი აცხა­დებს, რომ გარ­და ლა­მა­ზი ხე­დე­ბის, სა­თევ­ზაო და სა­ნა­დი­რო ად­გი­ლე­ბის, სა­ფეხ­მავ­ლო და სა­ცხე­ნოს­ნო ტუ­რე­ბი­სა, ნენ­სკრას მთა­ვარ მიმ­ზიდ­ვე­ლო­ბას გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი სტუ­მარ-მას­პინ­ძლო­ბა წარ­მო­ად­გენს.

„ ტუ­რის­ტე­ბი ამ მი­და­მო­ში სხვა ად­გი­ლებ­საც, რომ ნა­ხუ­ლო­ბენ და შემ­დეგ აქ მო­დი­ან აღი­ა­რე­ბენ, რომ აქა­უ­რი ბუ­ნე­ბა გან­სა­კუთ­რე­ბით ლა­მა­ზია. სტუმ­რებს სა­ცხე­ნოს­ნო და სა­ფეხ­მავ­ლო ტუ­რებს, სა­თევ­ზაო , სა­ნა­დი­რო ად­გი­ლებს, ბუ­ნე­ბას და გან­სა­კუთ­რე­ბულ სტუ­მარ­თმოყ­ვა­რე­ო­ბას ვთა­ვა­ზობთ. ზო­გა­დად, ქარ­თვე­ლებს მიგ­ვაჩ­ნია , რომ სტუ­მა­რი ღვთი­საა და ეს სვა­ნეთ­ში გან­სა­კუთ­რე­ბით ასე ვთქვათ ძვალ­შია გამ­ჯდა­რი.სვა­ნეთ­ში კი გა­მორ­ჩე­უ­ლად ჭუ­ბერ­ში. ეს სო­ფე­ლი ოდით­გან­ვე გა­მორ­ჩე­უ­ლი იყო მთელს რა­ი­ონ­ში,“-აღ­ნიშ­ნა მე­ლორ ცინ­დე­ლი­ან­მა.

კი­დევ ერთი ად­გი­ლობ­რი­ვის, შოთი ცინ­დე­ლი­ა­ნის თქმით, ნენ­სკრას ხე­ო­ბა­ში მთა­ვა­რი ტუ­რის­ტუ­ლი და­ნიშ­ნუ­ლე­ბის ად­გი­ლი, რო­მელ­საც ტუ­რის­ტე­ბი სტუმ­რო­ბენ, უთ­ვი­რის უღელ­ტე­ხი­ლია, რო­მე­ლიც ნენ­სკრა­სა და ნაკ­რას ხე­ო­ბებს აკავ­ში­რებს. იგი ზღვის დო­ნი­დან 2750 მ-მდე მდე­ბა­რე­ობს. მი­სი­ვე თქმით, ტუ­რის­ტებს სა­შუ­ა­ლო სირ­თუ­ლის სა­ფეხ­მავ­ლო მარ­შრუ­ტით შე­უძ­ლი­ათ უთ­ვი­რის უღელ­ტე­ხი­ლის და იქ მდე­ბა­რე ტბე­ბის მო­ნა­ხუ­ლე­ბა.

„ინ­ტერპრეს­ნი­უს­თან“ ნენ­სკრას ხე­ო­ბის ტუ­რის­ტულ პო­ტენ­ცი­ალ­სა და ტუ­რიზ­მის წა­ხა­ლი­სე­ბის სა­ჭი­რო­ე­ბა­ზე სა­უბ­რობს სს „ნენკრა ჰიდ­როს“ სა­ზო­გა­დო­ე­ბას­თან ურ­თი­ერ­თო­ბის ოფი­ცე­რი ირი­ნა პეტ­რი­აშ­ვი­ლი. მისი თქმით, ნენ­სკრა ჰე­სის საპ­რო­ექ­ტო კომ­პა­ნია სს „ნენ­სკრა ჰიდ­რო“ ნენ­სკრა­სა და ნაკ­რას ხე­ო­ბე­ბის ტუ­რის­ტუ­ლი პო­ტენ­ცი­ა­ლის წა­ხა­ლი­სე­ბის მიზ­ნით, აქ­ტი­ურ სა­ინ­ფორ­მა­ციო კამ­პა­ნი­ას მე­დი­ა­სა და სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში, ივ­ლი­სი­დან ახორ­ცი­ე­ლებს.

„ ჩვე­ნი კომ­პა­ნი­ის სო­ცი­ა­ლუ­რი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბის ერთ-ერთი კომ­პო­ნენ­ტია ად­გი­ლობ­რი­ვი ტუ­რიზ­მის გან­ვი­თა­რე­ბის ხელ­შე­წყო­ბა. ზუს­ტად ამას ემ­სა­ხუ­რე­ბა ჩვე­ნი კამ­პა­ნია, რომ რაც შე­იძ­ლე­ბა მეტ­მა ადა­მინ­მა გა­ი­გოს რა არაჩ­ვე­უ­ლებ­რი­ვი ად­გი­ლე­ბია აქ და რო­გო­რი სტუ­მარ­თმოყ­ვა­რე ხალ­ხო დახ­ვდე­ბათ , რო­დე­საც ჩა­მოვ­ლენ,“-აცხა­დებს ირი­ნა პეტ­რი­აშ­ვი­ლი.

ცნო­ბის­თვის, მეს­ტი­ის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის მდი­ნა­რე ნენ­სკრას ხე­ო­ბა­ში, ჭუ­ბე­რის ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ულ ერ­თე­ულ­ში, რომ­ლე­იც ქა­ლაქ ზუგ­დი­დი­დან 80 კი­ლო­მეტ­რის სა­ვალ­ზეა, დღეს 15-მდე სა­ო­ჯა­ხო სას­ტუმ­რო ფუნ­ქცი­ო­ნი­რებს და 5-მდე გეს­თჰა­უ­სი მშე­ნებ­ლო­ბის/რე­მონ­ტის ეტაპ­ზეა. სა­ო­ჯა­ხო სას­ტუმ­რო­ე­ბის მფლო­ბე­ლე­ბის უმე­ტე­სო­ბა ტუ­რის­ტებს გან­თავ­სე­ბა­სა და კვე­ბას­თან ერ­თად, ტრან­სპორ­ტს/ცხენს და გი­დის სერ­ვისს სთა­ვა­ზობს. ამას­თან, ჭუ­ბერ­ში არის რამ­დე­ნი­მე პა­ტა­რა მარ­კე­ტი და 1 კვე­ბის ობი­ექ­ტი.