სემეკის თავმჯდომარის არჩევის თაობაზე პარლამენტს საკანონმდებლო ცვლილების პროექტი წარედგინება

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის თავმჯდომარის არჩევის თაობაზე პარლამენტს საკანონმდებლო ცვლილების პროექტი წარედგინება.

საკანონმდებლო ცვლილების მიხედვით, „საქართველოს ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ“ კანონიდან მოხდება იმ ჩანაწერის ამოღება, რომელიც პრეზიდენტს სემეკ-ის თავმჯდომარის კანდიდატურის პარლამენტისთვის წარდგენის უფლებამოსილებას ანიჭებს. კანონპროექტის დამტკიცების შემდეგ, პრეზიდენტს პარლამენტისთვის მხოლოდ სემეკ-ის წევრობის კანდიდატების წარდგენის უფლება ექნება. რაც შეეხება ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის თავმჯდომარეს, მას სემეკ-ის წევრები აირჩევენ.

ცნობისთვის, საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის თავმჯდომარის არჩევის თაობაზე საქართველოს კონსტიტუცია და ამჟამად მოქმედი შესაბამისი კანონი ერთმანეთთან წინააღმდეგობაში მოდის.

„საქართველოს ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ“ კანონში ვკითხულობთ, რომ საქართველოს პრეზიდენტი, მთავრობის წარდგინებით, პარლამენტს სემეკ-ის თავმჯდომარის პოსტზე სემეკ-ის ერთ-ერთი წევრის კანდიდატურას წარუდგენს. რაც შეეხება საქართველოს კონსტიტუციას, მასში აღნიშნულია, რომ საქართველოს პრეზიდენტს პარლამენტისთვის მხოლოდ სემეკ-ის წევრობის კანდიდატების წარდგენის უფლება აქვს.

კანონისა და კონსტიტუციის შეუსაბამობას ადასტურებს საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარე გიორგი კახიანიც.

შეგახსენებთ, რომ კანონისა და კონსტიტუციის შეუსაბამობის გამო, 1 ოქტომბერს პარლამენტმა სემეკ-ის თავმჯდომარის პოსტზე დავით ნარმანიას კანდიდატურის არჩევას კენჭი ვერ უყარა.

"სემეკის თავმჯდომარის არჩევის დროს გაჩნდა კითხვები და ვიტყოდი სრულიად ლეგიტიმური"
გიორგი კახიანი ადასტურებს, რომ სემეკის თავმჯდომარის არჩევის თაობაზე კონსტიტუცია და შესაბამისი კანონი ერთმანეთთან  წინააღმდეგობაში მოდის
დავით ნარმანია სემეკის თავჯდომარის პოსტზე მისი კანდიდატურის კენჭისყრის გადადებაზე - თუ თვლიან, რომ საკანონმდებლო ხარვეზია, ის უნდა გასწორდეს