ბინა ბათუმში- შემოსავლის ახალი წყარო და ბიზნესი, რომელიც ბანკის დახმარების გარეშე შეგვიძლია, დავიწყოთ