იმპორტირებული მედიკამენტების 50% რეექსპორტზე გადის - ქვეყნები, სადაც საქართველოდან წამლების ექსპორტი ხორციელდება