„მისასალმებელია, რომ უმუშევრობის დონე შემცირდა, თუმცა, დასაქმება კვლავ ნომერ პირველ პრობლემად რჩება საქართველოში“

ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ეკონომისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე შოთა გულბანმა კომენტარი გააკეთა „საქსტატის“ მიერ გამოქვეყნებულ დასაქმებისა და უმუშევრობის 2018 წლის დაზუსტებულ მაჩვენებლებზე.

მისი თქმით, მისასალმებელია, რომ უმუშევრობის დონე 12,7 პროცენტამდე შემცირდა, თუმცა ეს არ არის საკმარისი, რადგან დასაქმება კვლავ ნომერ პირველ პრობლემად რჩება საქართველოში.

„მიუხედავად ამისა, მინდა აღვნიშნო, რომ ბოლო წლებში შემცირების ტენდენცია შეუქცევადია. 2012-2018 წლებში უმუშევრობის დონე ყოველ წელს ეტაპობრივად მცირდება და ეს არის ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემები. გარდა ამისა 2018 წლის უმუშევრობის დონე ბოლო 15 წლის განმავლობაში ყველაზე დაბალი ნიშნულია,“ - განაცხადა გულბანმა.

მისივე განცხადებით, საგულისხმოა, რომ 2018 წლის მონაცემებით დაქირავებით დასაქმებულთა რაოდენობა აღემატება თვითდასაქმებულთა რაოდენობას და დაქირავებით დასაქმებულთა წილმა მთლიან დასაქმებაში 50.8 პროცენტი შეადგინა. გულბანი აღნიშნავს, რომ დასაქმება იზრდება ეკონომიკის პროდუქტიულ სექტორებში და ფიქსირდება თვითდასაქმებულთა გადასვლა დაქირავებით დასაქმებულთა კატეგორიაში. მისივე განცხადებით, თვითდასაქმებულთა დიდი ხვედრითი წილი დასაქმებულთა მთლიან მაჩვენებელში ყოველთვის იყო პრობლემა, გამომდინარე იქიდან, რომ დასაქმებულთა ეს კატეგორია ძირითადად სოფლის მეურნეობაშია ჩართული, რომელიც არ გამოირჩევა მაღალპროდუქტიულობით, მასზე მშპ-ს დაახლოებით 8% მოდის.

„ბოლო მონაცემებით ვხედავთ, რომ 10,4%-ით შემცირდა ამ სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა, ეს კი სწორ პოლიტიკაზე მეტყველებს, რომელიც ტარდება სოფლის მეურნეობის დარგში,“ - განაცხადა ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ეკონომისტთა ასოციაციის თავმჯდომარემ.

„ბოლო ერთი წლის მანძილზე დაქირავებით დასაქმებულთა რაოდენობა ყოველ 100 შინამეურნეობაზე 79-დან 83-მდე გაიზარდა“
ოთარ ანგურიძე - მნიშვნელოვანია, რომ უმუშევრობა ბოლო 15 წლის განმავლობაში მინიმალურ დონეზეა
„საქსტატი“ - უმუშევრობის დონე  კაცებში უფრო მაღალია, ვიდრე ქალებში